Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Sổ tay tuyên truyền về đa dạng sinh học

06/03/2018


Tác giả :
  • TS. Nguyễn Song Tùng

Địa chỉ liên hệ: Viện Địa lý Nhân văn

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 99

Việt Nam là một quốc gia có tính đa dạng sinh học cao trên thế giới. Điều này có vai trò vô cùng quan trọng đối với an ninh lương thực, cân bằng sinh thái và hơn hết là sự tồn vong của loài người. Chính vì vậy, bảo tồn đa dạng sinh học được coi là một yếu tố cấu thành vững chắc cho sự nghiệp phát triển bền vững của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam.

Nhằm đảm bảo mục tiêu tăng cường khả năng nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, tháng 12/2016, Nhà Xuất bản Hồng Đức đã phát hành ấn phẩm mang tên “Sổ tay tuyên truyền về đa dạng sinh học" do TS. Nguyễn Song Tùng, Viện Địa lý Nhân văn chủ biên. Đây cũng là kết quả của đề tài cấp Bộ do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm, Viện Địa lý Nhân văn là đơn vị chủ trì, góp phần tăng cường thêm các thông tin, kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học được phổ cập rộng rãi hơn với cộng đồng.

Ngoài phần Mở đầu và Phụ lục cuốn sách được cấu trúc thành 3 phần như sau: Phần 1: Những vấn đề cơ bản về đa dạng sinh học; Phần 2: Giới thiệu về các loài hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm; Phần 3: Sinh vật ngoại lai và sinh vật ngoại lai xâm hại.

Theo đó, các phần được cấu trúc theo dạng đặt câu hỏi và trả lời. Tại phần 1, độc giả sẽ được cung cấp các thông tin có liên quan đến nguồn gốc của thuật ngữ đa dạng sinh học; hiểu được đa dạng sinh học là gì? Đặc trưng của đa dạng sinh học; Giá trị của đa dạng sinh học; đa dạng sinh học ở Việt Nam; sự suy giảm và các nguyên nhân cơ bản gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam; thế nào là bảo tồn đa dạng sinh học; Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học hàng năm là ngày nào? Công ước về đa dạng sinh học và vấn đề thực thi Công ước tại Việt Nam; biết được cơ quan quản lý đa dạng sinh học tại Việt Nam là đơn vị nào; những hành vi bị nghiêm cấm, các chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học và hệ thống các khu bảo tồn tại Việt Nam hiện nay.

Phần 2 tập trung cung cấp các thông tin nhằm trả lời các câu hỏi liên quan đến loài vật hoang đã, nguy cấp, quý hiếm; các loài vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng; nêu bật được tầm quan trọng của việc bảo vệ những loài vật này trong tự nhiên; cũng như dẫn chứng được các công ước, văn bản, chính sách, nghị quyết, văn bản pháp luật… về chủ trương bảo vệ các loài động/thực vật và trách nhiệm của con người trong việc sống hài hòa với thiên nhiên nhằm bảo vệ lại chính con người.

Phần 3 tập trung luận bàn về các sinh vật ngoại lai và sinh vật ngoại lai xâm hại. Qua đó các thông tin về sinh vật này trên thế giới cũng được hệ thống một cách tổng quan, nêu rõ được các đặc tính của loài cũng như môi trường, con đường du nhập của sinh vật ngoại lai và những tác động cơ bản đến hệ thống sinh vật, nguyên tắc quản lý, biện pháp diệt trừ thực tế nhằm bảo vệ, duy trì sinh vật ngoại lai và sinh vật ngoại lai xâm hại trong tự nhiên.

Hy vọng với các nội dung như trên, cuốn sách sẽ trở thành tài liệu tham khảo bổ ích với nhiều độc giả.

Xin trân trọng giới thiệu./.

Phạm Vĩnh Hà

 


NXB Hồng Đức

Các tin đã đưa ngày: