Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quan hệ thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc

05/07/2018


Tác giả :
  • PGS.TS. Đàm Thanh Thế (Chủ biên)

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 248

 

 

Sau gần 40 năm cải cách và mở cửa kể từ năm 1978, Trung Quốc đã thu được nhiều thành tựu to lớn, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới từ năm 2010. Đại hội lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra năm 2012 đã đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Trung quốc. Mục tiêu quan trọng của giai đoạn phát triển mới này là đưa Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới với khẩu hiệu “Giấc mơ Trung Quốc” hướng tới “phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại”.

Thực hiện đường lối đổi mới và chính sách mở cửa, thời gian qua Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ biên giới Việt - Trung thành biên giới của hoà bình, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác, trong đó, phát triển thương mại được xem là hướng đi đúng đắn hợp quy luật và xu hướng thời đại sau khi hai nước đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tính đến thời điểm hiện nay, hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã ký nhiều hiệp định nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, khôi phục và phát triển, tạo điều kiện thuận tiện cho sinh hoạt và qua lại của nhân dân vùng biên giới như: hiệp định thương mại, hiệp định về biên giới, hiệp định về hàng quá cảnh… Do vậy, việc đề ra các giải pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại biên giới Việt Nam – Trung Quốc, đặc biệt vấn đề hợp tác giữa hai bên trong phòng chống gian lận thương mại là hết sức quan trọng đối với Việt Nam trong tình hình hiện nay

Trước bối cảnh đó, năm 2017 nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản cuốn sách: “Chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong quan hệ thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc” do PGS.TS. Đàm Thanh Thế, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả làm chủ biên. Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương: Chương I. Một số vấn đề cơ bản trong quan hệ thương mại biên giới và buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả trong quan hệ thương mại biên giới Việt – Trung; Chương II. Quan hệ thương mại biên giới Việt – Trung và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong quan hệ thương mại biên giới Việt – Trung; Chương III. Giải pháp phòng và chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong quan hệ thương mại biên giới tại vùng biên giới Việt – Trung. Với cách tiếp cận hệ thống, đa ngành và liên ngành, cuốn sách đặt vấn đề về quan hệ thương mại qua biên giới và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại Việt Nam – Trung Quốc đã dẫn dắt người đọc có cái nhìn từ khái quát đến thực tiễn của vấn đề, từ đó đề xuất một số giải pháp cụ thể trong phòng và chống buôn lậu, giạn lận thương mại và hàng giả tại vùng biên giới Việt – Trung

Chương I. Trong chương này, nhóm tác giả tập trung tìm hiểu và khái quát một số vấn đề cơ sở và nền tảng sau: Đặc điểm nổi bật trong quan hệ thương mại biên giới Việt – Trung, trong đó nổi bật là các đặc điểm về tình hình biên giới Việt – Trung; Vấn đề buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Các lực lượng chính phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó có Ban Chỉ đạo 389 và các lực lượng chức năng (Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Lực lượng Biên phòng và Cảnh sát biển, Lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành)

Chương II. Về thực trạng quan hệ thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc, cho đến nay hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã ký nhiều hiệp định nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại khôi phục và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt. Các hoạt động thương mại được thực hiện thông qua: Các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính được mở theo Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu ngày 18/11/2009; Các cửa khẩu phụ do địa phương biên giới hai nước thống nhất; Các đường mòn lối mở biên giới không có sự trao đổi thỏa thuận giữa hai bên. Mặc dù có những khó khăn trong công tác quản lý thương mại vùng biên nhưng có thể khẳng định rằng, hoạt động động thương mại biên giới giữa hai nước luôn duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, bên cạnh đó, hoạt động thương mại biên giới có tác động tích cực đối với địa phương biên giới cũng như quan hệ Việt – Trung. Tuy nhiên bên cạnh đó còn khá nhiều vấn đề còn tồn tại và cần nghiên cứu giải quyết: Thứ nhất, sự thiếu đồng bộ chênh lệch lớn về đầu tư cơ sở hạ tầng so với Trung Quốc; Thứ hai, sự khác biệt trong quản lý đối với thương mại qua biên giới giữa hai nước; Thứ ba, hiện hai nước đang đối mặt với nhiều vấn đề liên quan trực tiếp và gián tiếp đến thương mại qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Về tình hình phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua biên giới Việt – Trung, nhóm tác giả tập trung phân tích một số vấn đề sau: 1/ Thực trạng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp; 2/ Thực trạng tổ chức và phối hợp lực lượng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tuyến biên giới Việt – Trung. Qua phân tích thực trạng đã cho thấy thời gian qua công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi cả nước của các lực lượng chức năng đã đạt những kết quả nhất định. Một trong các nguyên nhân lý giải hiện tượng trên phần lớn là do công tác phòng chống được đẩy mạnh và có hiệu quả từ Ban Chỉ đạo quốc gia 389 sau khi được thành lập và đi vào hoạt động. Riêng khu vực biên giới Việt – Trung, hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã góp phần đảm bảo giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, đồng thời làm lành mạnh hóa môi trường kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Tuy vậy theo tác giả, hiện vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra rủi ro về gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực biên giới Việt – Trung, chủ yếu do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như: Địa hình hiểm trở, lượng lưu thông hàng hóa lớn, cơ chế chính sách còn chồng chéo, phương thức và thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi…

Chương III. Nhóm tác giả khẳng định, mặc dù có sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, số lượng các vụ buôn lậu và gian lận thương mại có xu hướng giảm song số tiền thu được từ xử lý vi phạm đều có xu hướng tăng, tuy nhiên công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa tạo được chuyển biến căn bản gây thất thu ngân sách, tài nguyên và tác động xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở phân tích trên, một số giải pháp cụ thể được đề xuất như sau: Thứ nhất, cần tập trung phát triển kinh tế, xã hội tạo công ăn việc làm cho đồng bào ở vùng biên giới Việt Trung; Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở vùng biên giới Việt  - Trung; Thứ ba, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan ban ngành với nhau và với nhân dân trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Thứ tư, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng công nghệ cao trong phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Thứ năm, xây dựng cơ chế chính sách và hoàn thiện pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình mới; Thứ sáu, kết hợp chặt chẽ giữa phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả với cuộc đấu tranh chống tham nhũng; Thứ bảy, tăng cường kiểm soát và tính chịu trách nhiệm trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một vấn đề rộng lớn và phức tạp, hy vọng với nội dung của cuốn sách sẽ đáp ứng một phần nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của độc giả.

Xin trân trọng giới thiệu./

Nguyễn Minh Hồng

 

 


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: