Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc, gợi ý cho Việt Nam

31/07/2018


Tác giả :
  • TS. Hoàng Minh Lợi (Chủ biên)

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 247

Những thành tựu của Nhật Bản và Hàn Quốc trong quá trình CNH, HĐH đã cho thấy vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực. Điều này đã làm cho nhiều quốc gia trên thế giới hiểu rằng, để đưa đất nước lên một tầm cao  mới trong thời kỳ hội nhập cần phải chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như thế nào còn phụ thuộc vào quan điểm của mỗi quốc gia để từ đó có thể đưa các chính sách phù hợp và hiệu quả nhất. Trước những vấn đề trên, tháng 4/2018, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội đã phát hành ấn phẩm mang tên “Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc, gợi ý cho Việt Nam" do TS. Hoàng Minh Lợi, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á chủ biên, nhằm tìm hiểu những vấn đề then chốt và hiệu quả của tác động chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản. Qua đó, đưa ra được các đánh giá tổng quan cũng như cung cấp các thông tin cần thiết góp phần gợi ý, đề xuất chính sách, giải pháp đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.

Ngoài phần Mở đầu, kết luận, cuốn sách được cấu trúc thành 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn; Chương 2: Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương 3: Đánh giá so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam.

Chương 1 trình bày tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn về 02 khía cạnh: (1). Quan điểm, khái niệm về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực; (2). Quan điểm, khái niệm về nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua việc phân tích, trình bày một số quan điểm, khái niệm của Nhật Bản và Hàn Quốc về nguồn nhân lực chất lượng cao có thể nhận thấy đây là vấn đề chưa “ngã ngũ” nên các quan niệm khá đa dạng, chưa nhất quán. Điểm chung để chỉ ra đó là nguồn nhân lực chất lượng cao là lực lượng lao động có trình độ học vấn cao cùng một số năng lực khác có thể đáp ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng và quốc gia. Các phân tích cũng cho thấy, khái niệm về nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam cho đến nay có khá nhiều quan điểm, cách tiếp cận và diễn đạt khác. Tuy nhiên, tất cả các phân tích đều hướng tới quan điểm đồng thuận nguồn nhân lực chất lượng cao là một bộ phần của nguồn nhân lực nói chung, bao gồm những người có trình độ học vấn từ đại học, cao đẳng trở lên (kể cả đang được đào tạo) và đang làm việc trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, có những đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng nói riêng và cho toàn xã hội nói chung.

Chương 2 tập trung luận bàn về các vấn đề liên quan đến chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trước năm 1990 của Nhật Bản và Hàn Quốc; Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ở Hàn Quốc và Nhật Bản (qua nghiên cứu trường hợp giáo dục và đào tạo đại học, cao đảng, đào tạo sau đại học, đào tạo tại các cơ quan công quyền và doanh nghiệp); Vấn đề sử dụng và quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc tại các cơ quan công quyền, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu; Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Qua đó các tác giả nhận định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhật Bản và Hàn Quốc luôn đi liền với vấn đề đào tạo bởi đây là nền tảng đầu tiên và đặc biệt quan trọng trong hệ thống phát triển nguồn nhân lực tại hai quốc gia này. Thực tế chỉ ra rằng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhật Bản và Hàn Quốc đã được tiến hành từ rất lâu và là nhân tố quan trọng dẫn tới thành công trong phát triển của cả hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản qua các giai đoạn lịch sử từ trước năm 1990. Theo đó, các chính sách của hai quốc gia này luôn gắn trực tiếp với vấn đề đào tạo cùng nhiều mục tiêu, định hướng cụ thể nhằm phục vụ thiết thực nhất cho công cuộc phát triển đất nước.

Chương 3 cung cấp các thông tin liên quan đến chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhật Bản và Hàn Quốc (trên cả phương diện phương đồng và khác biệt); Kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Gợi ý cho Việt Nam từ kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc; Khái quát tiềm năng và thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam và một số kiến nghị. Các tác giả cho rằng giáo dục, đào tạo đại học, cao đẳng và trên đại học… luôn nằm trong chính sách lớn về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của hai chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc. Mặc dù vậy, các chính sách liên quan đến đào tạo đại học, cao đẳng, sau đại học… cũng phải không bất biến mà luôn được cải cách, thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Những thách thức, bất cập và sự cạnh tranh gay gắt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại các trường đại học, cao đẳng, sau đại học, các cơ quan công quyền hay doanh nghiệp, hoặc những tác động đến từ bối cảnh kinh tế - xã hội và quốc tế tới mỗi quốc gia là thực tế mà giáo dục đào tạo luôn phải đối mặt. Các giải pháp mà chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc đã triển khai đã cho thấy vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn gắn liền với các chính sách. Đây chính giải pháp và là con đường tất yếu dẫn đến thành công trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực của cả hai quốc gia. Vì vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể học tập và rút kinh nghiệm để lựa chọn một lối đi cho riêng mình một cách nhanh chóng và bền vững. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH đất nước ta hiện nay.

Hy vọng với các nội dung như trên, cuốn sách sẽ trở thành tài liệu tham khảo bổ ích với nhiều độc giả.

Xin trân trọng giới thiệu./.

Phạm Vĩnh Hà


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: