Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Phân tích, đánh giá và thành lập cơ sở dữ liệu về sự phân bố nguồn lực nhân lực của một số huyện đảo phục vụ phát triển bền vững

23/02/2019


Tác giả :
  • TS. Bùi Quang Bình (Chủ biên)

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 228

 

Việt Nam là quốc gia ven biển, nằm bên bờ Tây của Biển Đông, có vị trí địa chính trị và địa kinh tế rất quan trọng không phải quốc gia nào cũng có. Bở biển 3.260 km tải dài từ Bắc xuống Nam với hơn 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ và hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, nhiều đảo và quần đảo ven biển có dân cư sinh sống.

Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã định hướng phát triển kinh tế - xã hội, trong đó liên quan tới công tác dân số đã nhấn mạnh đến việc nâng cao đời sống dân cư vùng ven biển, hải đảo và những người lao động trên biển. Chủ trương chính sách của nhà nước đã có, tuy nhiên sự phân bố về nguồn lực con người không đồng đều giữa đất liền và các đảo. Việc mất cân đối trong cơ cấu nguồn nhân lực của khu vực hải đảo là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển bền vững của những khu vực này.

Năm 2018, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn: “Phân tích, đánh giá và thành lập cơ sở dữ liệu về sự phân bổ nguồn nhân lực của một số huyện đảo phục vụ phát triển bền vững” do TS. Bùi Quang Bình làm chủ biên. Nội dung chính của cuốn sách là phân tích và đánh giá sự phân bố nguồn nhân lực, thành lập cơ sở dữ liệu và bản đồ phân bố từ đó đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các ngành, lĩnh vực, gắn với bảo vệ chủ quyền Biển đảo Việt Nam. Từ đó cung cấp một bức tranh về thực trạng phân bố nhân lực của một số huyện đảo quan trọng cho các cơ quan quản lý nhà nước, để từ đó có những giải pháp phù hợp, đảm bảo đủ nguồn lực, phân bố hợp lý góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và môi trường khu vực hải đảo. Ngoài phần Lời nói đầu, Kết luận và đề xuất giải pháp, cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý thuyết về phân bố nguồn nhân lực; Chương 2. Phương pháp thành lập cơ sở dữ liệu và bản đồ nguồn nhân lực của Cô Tô và Lý Sơn; Chương 3. Sự phân bố và phát triển nguồn nhân lực trên huyện đảo Cô Cô, Quảng Ninh và Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Chương 1, khái quát cơ sở lý thuyết về phân bố nguồn nhân lực và nêu lên ba vai trò của việc phân bố và sử dụng nguồn nhân lực với phát triển bền vững: (1) Phân bố nguồn nhân lực với tư cách là nguồn lực cho phát triển bền vững khu vực, vùng; (2) Phân bố nguồn nhân lực với tư cách là lợi thế cạnh tranh để phát triển bền vững khu vực, vùng; (3) Phân bố và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý là động lực quan trọng nhất để phát triển khu vực, vùng. Nhóm tác giả đã phân tích những kinh nghiệm quốc tế trong việc phân bố nguồn lực, đặc biệt là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Vấn đề về cơ sở lý thuyết trong xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ GIS (Hệ thống thông tin địa lý) cũng được làm rõ trong chương này.

Chương 2 dựa trên tổng quan về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên ở hai huyện đảo là Cô Tô và Lý Sơn, nhóm tác giả đã ứng dụng công nghệ GIS trong việc thành lập CSDL và bản đồ phân bố nguồn nhân lực ở 2 huyện đảo này. Phương pháp ứng dụng công nghệ GIS đã được nhiều nước thực hiện với lợi thế về khả năng liên kết truy xuất dữ liệu không gian và thuộc tính nhanh chóng, chính xác. Trong nghiên cứu này, CSDL và bản đồ phân bố nguồn nhân lực được xây dựng bằng phần mềm ArcGIS của công ty ESRI cùng với số liệu thu thập được bao gồm: bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Bên cạnh đó, thành lập bản đồ phân bố nguồn nhân lực theo cơ cấu nguồn nhân lực tại Cô Tô và Lý Sơn  theo những lát cắt khác nhau như: Bản đồ dân số và mật độ dân số; Bản đồ phân bố nguồn nhân lực theo giới; Bản đồ phân bố nguồn nhân lực theo nhóm tuổi; Bản đồ phân bố nguồn nhân lực theo tình trạng việc làm; Bản đồ phân bố nguồn nhân lực theo ngành, quản lý tổng hợp; Bản đồ phân bố nguồn nhân lực theo thành phần kihn tế; Bản đồ phân bố nguồn lực theo trình độ học vấn

Chương 3 khái quát hiện trạng phân bố nguồn nhân lực tại huyện đảo Cô Tô và Lý Sơn về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố nguồn nhân lực. Nghiên cứu cũng đã đưa các yếu tố tác động đến sự phân bố nguồn nhân lực huyện đảo Cô Tô và Lý Sơn bao gồm: (1) Các chính sách tác động đến sự phân bố nguồn lực; (2) Quá trình phát triển kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phân bố nguồn nhân lực. Điểm nổi bật của chương này là phân tích những hạn chế trong việc phân bổ nguồn nhân lực ở một số huyện đảo thời gian qua và chỉ ra những nguyên nhân tồn tại. Trên cơ sở thực trạng và những hạn chế trên, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp: Thứ nhất, Về quản lý nhà nước cần: (a) nâng cao chất lượng và số lượng cán bộ các đơn vị hành chính sự nghiệp, (b) đầu tư phát triển giáo dục, (c) nâng cao sức khỏe cho người dân, (d)dạy nghề cho lực lượng lao động, (e) chuẩn bị nhân lực cho ngành du lịch, (f) thực hiện chính sách thu hút nhân tài và nâng cao trình độ dân trí; Thứ hai, Về ứng dụng công nghệ GIS và CSDL cần: (a) Đo vẽ và thành lập bản đồ địa hình và địa chính tỷ lệ lớn bằng công nghệ hiện đại, (b) xây dựng CSDL GIS cùng một khuôn dạng dữ liệu, có thể sử dụng mô hình kết quả của nghiên cứu này cho tất cả các ngành, (c) bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng cán bộ có trình độ chuyên môn về GIS và bản đồ

Đây là chủ đề khó, nghiên cứu có tính chất liên ngành, rộng và phức tạp, có liên quan đến nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và môi trường, hy vọng đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu của độc giả về phân bổ nguồn nhân lực cũng như tìm hiểu thêm phương pháp thành lập cơ sở dữ liệu và bản đồ phân bổ nguồn nhân lực.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng

 


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: