Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Mạng lưới xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn đồng bằng sông Hồng thời kỳ đổi mới

20/05/2019


Tác giả :
  • Nguyễn Đức Chiện

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 272

 

 

Xã hội nông thôn Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng do tác động của quá trình Đổi mới và hội nhập quốc tế. Mấu chốt của sự thay đổi là các định chế Nhà nước giảm bớt kiểm soát để tạo cơ hội cho các chủ thể xã hội ở khu vực nông thôn tự chủ trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Ở các cộng đồng nông thôn đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là các làng nghề, làng buôn bán, dịch vụ phát triển đã hình thành nhiều loại hình tổ chức xã hội với quy mô, cấp độ và các loại hình khác nhau. Các mạng lưới xã hội này có tác động tích cực, kích thích hộ gia đình hợp tác tìm kiếm việc làm, hỗ trợ trong phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng đa dạng, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hiện đại và thích ứng với bối cảnh của sự chuyển đổi xã hội. Tuy nhiên, việc phát triển các mạng lưới liên kết sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình nông thôn hiện nay đang nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực đối với sự phát triển kinh tế hộ.

Trước thực trạng đó, năm 2018, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn: “Mạng lưới xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn đồng bằng sông Hồng thời kỳ đổi mới” của tác giả Nguyễn Đức Chiện. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) nhằm tìm hiểu những ảnh hưởng của mạng lưới xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở khu vực nông thôn. Nghiên cứu được khảo sát chọn mẫu tại hai xã thuộc đồng bằng sông Hồng (xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Nội dung nghiên cứu được bố cục thành 4 chương.

Chương 1 tổng quan các công trình trong và ngoài nước có liên quan đến chủ đề nghiên cứu đồng thời trình bày các khái niệm liên quan. Các quan điểm lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu này bao gồm: Thuyết mạng lưới xã hội; thuyết trao đổi và lựa chọn hợp lý. Theo tác giả, thuyết mạng lưới xã hội lý giải sự tham gia và niềm tin của hộ gia đình vào mạng lưới xã hội; thuyết trao đổi và lựa chọn hợp lý  giải thích các hộ gia đình cân nhắc những điều “được” điều “mất” khi chọn tham gia mạng lưới nhằm có lợi nhất cho mình. Để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu, tác giả lựa chọn cách tiếp cận liên ngành ngành và một số phương pháp nghiên cứu như: Phân tích dữ liệu thứ cấp; Khảo sát định tính và dịnh lượng; thực hiện nhiều đợt quan sát nhằm hiểu rõ về các liên kết mạng lưới của hộ gia đình ở hai địa phương trong mẫu khảo sát.

Chương 2, qua việc khảo sát tại xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cho thấy một thực tế là tồn tại đa dạng các loại hình mạng lưới xã hội theo tính chất chính thức, phi chính thức; theo cấp độ trong và ngoài cộng đồng (liên kết địa phương và lãnh thổ quốc gia) trong các nhóm hộ gia đình nông thôn. Điều này cho thấy không chỉ quá trình chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp mà sự dịch chuyển vị thế xã hội cũng đang diễn ra không ngừng mở rộng các mối liên kết trong sản xuất kinh doanh, nhưng các mối quan hệ thân quen, mối quan hệ truyền thống vẫn được các nhóm hộ gia đình coi trọng trong các hoạt động. Điều lý thú là các kết quả nghiên cứu ở hai xã tiếp tục kiểm nghiệm luận điểm của các học giả đi trước về chủ đề nghiên cứu.

Chương 3, nội dung chương này cho thấy các nhóm hộ gia đình ở nông thôn đang khai thác các mối liên kết trong và ngoài cộng đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh nhưng chưa tạo dựng được niềm tin, chuẩn mực vững bền trong các mối liên kết mà hộ gia đình tham gia. Dựa trên việc phân tích các hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh của các nhóm hộ gia đình trong bối cảnh hiện nay như: Liên kết trong nhóm hộ thiên hướng sản xuất nông nghiệp; Liên kết trong nhóm hộ gia đình chế biến, tiểu thủ công nghiệp; Liên kết trong nhóm hộ gia đình thiên hướng kinh doanh, dịch vụ tác giả khẳng định các hình thức liên kết kiểu truyền thống (gia đình, dòng họ, làng xóm) vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong các khâu của hoạt động chế biến. Điểm đáng lưu ý là các hình thức liên kết của hộ gia đình với các mạng lưới  bên ngoài cộng đồng rất phát triển, đặc biệt là đối với khâu nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm. Trong bối cảnh chuyển đổi và hội nhập xã hội sâu rộng hiện nay, mặc dù các hộ gia đình nông dân đang rất năng động khai thác tối đa các mối liên kết trong cộng đồng, đồng thời không ngừng mở rộng mối liên kết bên ngoài cộng đồng để cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt lợi ích tối đa để phát triển kinh tế gia đình nhưng thực tế chưa khai thác tối đa và phát huy triệt để nhằm mang lại đột phá trong phát triển kinh tế hộ.

Chương 4. Dựa vào những bằng chứng nghiên cứu tác giả cho rằng mạng lưới xã hội ở nông thôn hiện nay đang góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, dịch chuyển cơ cấu ngành nghề và góp phần tạo việc làm, giảm thất nghiệp, tệ nạn xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống hộ gia đình và tăng tính gắn kết cộng đồng cho các hộ gia đình ở khu vực nông thôn. Mạng lưới xã hội cũng đang góp phần quan trọng làm thay đổi cấu trúc gia đình, cộng đồng và xã hội nông thôn, gia tăng cơ hội di động nghề nghiệp, vị thế xã hội cho các thành viên và hộ gia đình trong cộng đồng nông thôn. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy, các liên kết mạng lưới xã hội của hộ gia đình cũng đang ẩn chứa rất nhiều hạn chế, tác động tiêu cực, thậm chí có biểu hiện phản sự phát triển và hiện đại hóaxã hội nông thôn. Tính khép kín, tính cục bộ và bè phái trong mạng lưới xã hội, ít tin tưởng vào thành viên trong, đặc biệt là thành viên ngoài nhóm, kìm hãm tự do, cản trở cơ hội tham gia của thành viên trong và ngoài nhóm. Điều này để lại nhiều hệ lụy và thách thức mới đối với phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập nông thôn đồng bằng sông Hồng Việt Nam hiện nay và trong những thập niên tới.

Trên cơ sở nghiên cứu và từ thực tế khảo sát ở hai xã Liên Bão và xã Ninh Hiệp, tác giả đề xuất hai nhóm khuyến nghị về thực tiễn chính sách và nhóm khuyến nghị về nghiên cứu học thuật.

Đây là công trình nghiên cứu xã hội học thực nghiệm vềphát triển kinh tế hộ gia đình ở hai xã thuộc nông thôn đồng bằng sông Hồng thời Đổi mới, hy vọng cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích trong giảng dạy môn xã hội học nông thôn cho sinh viên, học viên cao học và các nghiên cứu sinh, đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo cho giới Khoa học xã hộitrong và ngoài nước.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: