Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt ở Đông Bắc Thái Lan

22/05/2020


Tác giả :
  • TS. Nguyễn Hồng Quang

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 224

 

Trong những năm gây, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng thì sự quan tâm này không ngừng được đẩy mạnh hơn nữa. Với khoảng 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó nhiều người là kỹ sư, chuyên gia hàng đầu về khoa học và công nghệ. Mặc dù cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài qua nhiều thập kỷ, đến nay các thế hệ người Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba và thậm chí đến thế hệ thứ tư nhưng vẫn luôn mang trong mình tinh thần văn hóa dân tộc, và họ chính là những người đại diện quảng bá văn hóa và hình ảnh đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trong số các quốc gia có người Việt sinh sống, thì người Việt đã xuất hiện ở Thái Lan từ thế kỷ XVII, và vùng Đông Bắc Thái Lan vào giữa thế kỷ XIX, thời kỳ vua Rama IV trị vì (1851-1868). 

Để hiểu rõ hơn về văn hóa và con người nơi đây, đặc biệt là tìm hiểu về văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Sakôn Nakhon nói riêng và Thái Lan nói chung nhằm góp phần thực hiện tốt nhất chủ trương của chính phủ Việt Nam đối với chính sách người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới hiện nay, đồng thời góp phần vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam ở nước ngoài, Nhà xuất bản Công An nhân dân xuất bản cuốn: “Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt ở Đông Bắc Thái Lan” thuộc loại sách nhà nước đặt hàng, của tác giả Nguyễn Hồng Quang. Trên cơ sở tiếp cận lý thuyết, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu của nhân học và văn hóa học như phỏng vấn sâu, phỏng vấn theo nhóm, quan sát tham dự nhằm tìm hiểu những nét sinh hoạt văn hóa tinh thần trong đời sống hàng ngày của cộng đồng người Việt ở tỉnh Sakôn Nakhon, Thái Lan. Thông qua đó tác giả lập luận, lý giải về nguyên nhân dẫn đến quá trình vừa bảo tồn văn hóa truyền thống Việt, vừa biến đổi hội nhập vào dòng chảy văn hóa xã hội Thái của cộng đồng người Việt, từ đó góp phần thúc đẩy tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới. Ngoài phần Lời mở đầu, cuốn sách được kết cấu thành 4 chương

Chương 1. Quá trình hình thành cộng đồng người Việt Nam ở Sakôn Nakhon

Tác giả giới thiệu khái lược về lịch sử và quá trình hình thành cộng đồng người Việt ở Thái Lan và vùng Đông Bắc Thái Lan trên cơ sở khai thác và tổng hợp từ những nghiên cứu trước đó. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những nhóm người Việt định cư đầu tiên ở Thái Lan là ở Ayuthaya từ thế kỷ XVII (1656-1767), tiếp đó đến thời kỳ Thônburi (1767-1782), một số người trong gia quyến và thuộc hạ của Chúa Nguyễn Phước Xuân đã vượt biển sang Thái Lan lánh nạn sau khi thất bại trước quân Tây Sơn. Bằng phương pháp nghiên cứu liên ngành, đa ngành tác giả cũng đã phân tích về sự hình thành cộng đồng người Việt ở vùng Đông Bắc Thái Lan giai đoạn trước và sau năm 1945 từ những tài liệu và dẫn chứng hết sức thuyết phục, đặc biệt là sự khẳng định đại bộ phận những người Việt từ Lào sang Thái Lan đều có quê quán ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Đề cập đến cộng đồng người Việt ở tỉnh Sakôn Nakhon, tác giả tập trung phân tích một số đặc trưng về đời sống kinh tế; đặc trưng về giáo dục và cho rằng trải qua những năm tháng cần cù chịu khó và tiết kiệm, Cộng đồng người Việt Nam đã dành dụm và xây dựng được đời sống kinh tế tương đối khá giả, hơn nữa nơi đây đã hình thành nên được một Cộng đồng đoàn kết, yêu nước, chăm chỉ và hiếu học.

Chương 2. Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt ở tỉnh Sakôn Nakhon hiện nay

Phân tích đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt ở tỉnh Sakôn Nakhon, tác giả tập trung vào 4 vấn đề sau: (i) Sự hiện của văn hóa tinh thần; (ii) Giáo dục truyền thống, bảo tồn tiếng Việt; (iii) Việc thực hành các khía cạnh văn hóa tinh thần; (iv) Quan hệ ứng xử. Tác giả cho rằng nếu so sánh với phong tục tang ma của Việt kiều càng ngày càng được củng cố giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thì nghi lễ tổ chức cưới hỏi của con em Việt kiều (thế hệ thứ 3) đã thay đổi nhiều, hầu như họ đã chuyển theo phong tục cưới hỏi của người Thái hoặc người phương Tây. Trong những ngày lễ lớn của đất nước Việt kiều Sakôn thường có những hoạt động lớn hướng về quê hương, đất nước và mang đậm phong tục tập quán của văn hóa Việt Nam, đặc biệt trong văn hóa ứng xử với người Thái bản địa, bà con Việt kiều thường dành những tình cảm tốt đẹp, trân trọng và biết ơn họ, thể hiện rõ văn hóa “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt

Chương 3. Biến đổi văn hóa và hội nhập văn hóa của cộng đồng người Việt ở Sakôn Nakhon

Sau nhiều thế hệ sinh sống ở đất Thái, Việt kiều nơi đây đã trở thành công dân Thái Lan, có giấy tờ cư trú hợp pháp và có những thành công nhất định trong việc bảo lưu nền văn hóa của mình. Biến đổi về ngôn ngữ là vấn đề đáng chú ý nhất hiện nay (sử dụng tiếng Việt hàng ngày ít trong cộng đồng, thay vào đó bằng sử dụng tiếng Thái). Mặc dù đã có nhiều cố gắng song thế hệ thứ ba nói được tiếng Việt còn tương đối ít so với thế hệ Việt kiều thứ hai, theo tác giả, nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi này là do nhu cầu từ bên trong cộng đồng cũng như ảnh hưởng từ bên ngoài cộng đồng như tình trạng giáo dục, hội nhập xã hội, kinh tế... Tuy nhiên, qua một thời gian dài sinh sống với cộng đồng, những chuyến khảo sát thực địa cũng như qua các cuộc phỏng vấn người Việt trong cộng đồng và người Thái bản địa và tìm hiểu tài liệu, tác giả khẳng định, văn hóa của cộng đồng người Việt ở Sakôn Nakhon đang hòa nhập rất nhanh vào xã hội Thái

Chương 4. Đánh giá chung và kết luận

Do nhiều nguyên nhân trong lịch sử đã dẫn đến sự di cư của hàng chục ngàn người Việt đến sinh sống và định cư ở các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Thái Lan, trải qua nhiều khó khăn vất vả, người Việt ở đây đã khẳng định được mình thông qua những giá trị về vật chất và tinh thần họ để lại trên đất Thái, đặc biệt với bản tính cần cù chịu khó của người Việt ở Sakôn Nakhon đến nay đã trở thành một trong những cộng đồng người nước ngoài thành đạt ở Thái Lan. Qua xem xét, phân tích về đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt tại tỉnh Sakôn Nakhon, tác giả cho rằng các thế hệ Việt Kiều hiện nay đang có xu hướng bảo lưu, gìn giữ và biến đổi hội nhập văn hóa vào xã hội Thái. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng được tâm tư nguyện vọng tiếp tục gìn giữ văn hóa Việt trước xu thế hội nhập của bà con Việt Kiều, cũng như thực hiện đúng chủ trương chính sách Đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam tác giả đề xuất một kiến nghị sau:

Thứ nhất, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam cần quan tâm hơn nữa đến đời sống văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở Sakôn Nakhon nói riêng và ở Thái Lan nói chung;

Thứ hai, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Việt Nam cần tư vấn tiến hành biên soạn bộ giáo trình học tiếng Việt cơ bản thống nhất dành riêng cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan

Thứ ba, Bộ Ngoại giao, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam, lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan nên thường xuyên liên lạc, trao đổi định kỳ với các Hội người Việt Nam tại các tỉnh

Thứ tư, phát huy tinh thần tương thân tương ái của Việt kiều

Thứ năm, cần có chính sách vận động thích hợp và tạo điều kiện để Việt kiều tại Thái Lan có khả năng về tài chính đầu tư trở về nước

Thứ sáu, cần có chương trình nghiên cứu cụ thể để hiểu được tâm tư nguyện vọng của Việt kiều và tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Thái Lan nhằm tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như gắn kết cộng đồng Việt kiều ở Thái Lan với người Việt ở trong nước.

Với những nội dung trên, hy vọng cuốn sách đáp ứng nhu cầu của độc giả muốn tìm hiểu về cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Sakôn Nakhon, Thái Lan, đặc biệt là vấn đề gìn giữ văn hóa, bản sắc Việt trên nước bạn.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng


Nhà xuất bản Công an Nhân dân

Các tin đã đưa ngày: