Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.1 sach hang nam

Xu hướng biến đổi chức năng kinh tế của gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

25/05/2020


Cơ quan soạn thảo: Nhà xuất bản Khoa học xã hội,

Tác giả :
 • PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng (Đồng chủ biên),
 • TS. Lê Văn Hùng (Đồng chủ biên),
 • TS. Lê Thúy Hằng,
 • TS. Đào Thị Hoàng Mai,
 • TS. Lý Hoàng Mai,
 • TS. Vũ Hoàng Linh,
 • ThS. Tạ Phúc Đường,
 • ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết,
 • ThS. Đồng Bích Ngọc,
 • ThS. Bùi Thị Hồng Ngọc

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 298

 

Tất cả các quốc gia trên thế giới, chức năng kinh tế của gia đình đều giữ vị trí và vai trò quan trọng đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào. Ở khía cạnh cung, gia đình là đơn vị cung cấp hầu hết những đầu vào quan trọng cho quá trình sản xuất như lao động, vốn (từ tiền tiết kiệm), các đầu nguyên liệu và đầu vào trung gian khác phục vụ sản xuất chế biến, kinh doanh dịch vụ đối với các chủ thể khác như doanh nghiệp, chính phủ. Ở khía cạnh tổng cầu, gia đình giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất khi họ tiêu dùng phần lớn sản phẩm cho nền kinh tế cũng như doanh nghiệp nhập khẩu. Nhận thức rõ vai trò chức năng kinh tế của gia đình, ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế gia đình trong nền kinh tế, đồng thời nhấn mạnh chức năng, vai trò của kinh tế gia đình đối với những thành phần kinh tế khác. Kể từ thời điểm khởi đầu công cuộc Đổi Mới, Việt Nam đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội mang tính đột phá, đời sống người dân và hộ gia đình có nhiều cải thiện vượt bậc.

Tới thời điểm hiện tại, những nghiên cứu liên quan tới chủ đề chức năng kinh tế của gia đình ở Việt Nam cũng có khá nhiều. Tuy nhiên, những nghiên cứu này vẫn còn hạn chế và chỉ dừng lại ở một số khía cạnh sau: (1) Chủ yếu phân tích gia đình ở khía cạnh xã hội, những phân tích về chức năng kinh tế của gia đình vẫn còn mờ nhạt, thiếu hệ thống; (2) Chỉ tiếp cận nghiên cứu chức năng kinh tế của gia đình ở một khía cạnh đơn lẻ; (3) Các nghiên cứu mới chỉ thực hiện trong một giai đoạn ngắn, hoặc một thời điểm nhất định nên chưa thấy hết được sự biến đổi theo thời gian, không gian của kinh tế gia đình kể từ sau Đổi mới đến nay. Nhằm làm rõ cơ sở lý luận về chức năng kinh tế của gia đình một cách hệ thống, từ đố phân tích, đánh giá thực trạng và xu hướng biến đổi chức năng kinh tế của gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ khởi đầu công cuộc Đổi mới (1986) đến nay, năm 2019, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách chuyên khảo: “Xu hướng biến đổi chức năng kinh tế của gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng và TS. Lê Văn Hùng đồng chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chức năng kinh tế của gia đình

Trong chương này, các tác giả tập trung phân tích các chức năng kinh tế của gia đình, các yếu tố tác động tới chức năng kinh tế của gia đình trên cơ sở quan niệm gia đình như một đơn vị/tác nhân kinh tế. Đồng thời phân tích chính sách thúc đẩy chức năng kinh tế của gia đình ở một số nước, từ đó đưa ra bài học chính sách cho Việt Nam.

Chương 2: Thực trạng và xu hướng biến đổi chức năng kinh tế gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tại chương này, nhóm nghiên cứu đã tập trung phân tích nhằm làm rõ những điểm tích cực về chức năng kinh tế của gia đình cũng như tìm ra những nguyên nhân, những yếu tố làm hạn chế chức năng kinh tế của gia đình Việt Nam từ sau Đổi mới đến nay.

Chương 3: Định hướng chính sách nâng cao hiệu quả chức năng kinh tế gia đình trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Nắm bắt các xu hướng biến đổi tích cực cũng như tiêu cực của các chức năng kinh tế gia đình Việt Nam (chương 2), nhóm nghiên cứu đã đề xuất 4 nhóm giải pháp chính sách gắn với các chức năng kinh tế gia đình (sản xuất tạo thu nhập, cung ứng lao động, tiêu dùng và tiết kiệm, đầu tư) hướng tới việc tăng cường, khuyến khích các xu hướng tích cực và hạn chế các xu hướng tiêu cực của các chức năng kinh tế này trong giai đoạn tới, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa sâu rộng.

Đây là một công trình nghiên cứu công phu, được các tác giả tổng hợp từ những công trình nghiên cứu lý thuyết và thực chứng hiện có của các tổ chức quốc tế, các tác giả trên thế giới và Việt Nam… Bên cạnh đó, để bổ sung các nội dung còn bỏ ngỏ trong các tư liệu và thống kê sẵn có, các tác giả còn tiến hành khảo sát, điều tra thực tế trên địa bàn 8 tỉnh/thành phố đại diện cho 7 vùng của cả nước với phiếu điều tra khảo sát, 96 phiếu phỏng vấn sâu và 32 cuộc thảo luận nhóm với các cán bộ địa phương. Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu và các độc giả quan tâm.

Xin trân trọng giới thiệu!      

                   Hồng Nhung

 


Các tin đã đưa ngày: