Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Bộ Từ khóa Khoa học xã hội và Nhân văn

17/06/2019


Tác giả :
  • PGS.TS. Lê Hải Đăng
  • ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga (đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 788

 

Hướng tới việc áp dụng thống nhất việc mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa, hệ thống hóa từ khóa trong cơ sở dữ liệu (CSDL) của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đồng thời giúp việc tạo lập các biểu thức tìm tin cho bạn đọc tra cứu được thuận tiện và dễ dàng, năm 2018, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn: “ Bộ Từ khóa Khoa học xã hội và Nhân văn” do PGS.TS. Lê Hải Đăng và ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga đồng chủ biên.

Bộ Từ khóa Khoa học xã hội và Nhân văn được biên soạn lại dựa trên Bộ Từ khóa năm 2003, đồng thời bổ sung thêm 25.220 từ khóa trong các CSDL của 29 thư viện thành viên thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã nỗ lực xây dựng, biên tập, chỉnh lý thành Bộ Từ khóa hiện nay. Bộ Từ khóa bao gồm các thuật ngữ thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như: Triết học, Xã hội học, Kinh tế học, Luật học, Sử học, Văn hóa học, Dân tộc học, Ngôn ngữ, học, Văn học, Khảo cổ học, Tâm lý học…Việc lựa chọn các đơn vị từ vựng để đưa vào Bộ Từ khóa từ các nguồn từ khóa trên thỏa mãn những điều kiện của một thuật ngữ từ khóa như: (i) Tính đúng đắn về mặt ngôn ngữ học; (ii) Tính hàm xúc; (iii) Tính ngắn gọn và định hướng nội dung vấn đề.

Bộ Từ khóa Khoa học xã hội và Nhân văn bao gồm 62.410 từ, được cấu trúc như sau:

          - Phần 1: Từ khóa chính (được xếp vần từ A-Y): gồm 58.171 từ

          - Phần 2: Các bảng tra cứu, gồm 4.239 từ

            + Bảng tra Từ khóa địa danh Việt Nam, gồm 1.623 từ

            + Bảng tra Mục Từ khóa địa danh Thế giới, gồm 416 từ      

            + Bảng tra Các tổ chức quốc tế, gồm 227 từ

            + Bảng tra Từ khóa nhân vật, gồm 1.973 từ;

Điểm mới của Bộ Từ khóa là: (i) nhóm tác giả đã chỉnh lý lại toàn bộ hệ thống theo đúng quy tắc về từ khóa và quy tắc chính tả tiếng Việt (quy tắc viết chữ in hoa - viết thường, quy tắc bỏ dấu trong tiếng Việt, quy tắc lựa chọn từ đang được sử dụng thông dụng nhất vào thời điểm hiện tại để ưu tiên chọn làm từ khóa,...); (ii) tăng thêm đơn vị thư viện cung cấp tư liệu (từ 19 đơn vị năm 2003 lên 29 đơn vị năm 2015); (iii) bổ sung thêm các đơn vị hành chính Việt Nam theo đúng tên gọi hiện hành; (iv) xây dựng hoàn toàn mới Bảng tra Từ khóa địa danh Thế giới; (v)bổ sung thêm 1.961 chỉ dẫn SD (sử dụng), DC (dùng cho); CX (cũng xem) giúp cán bộ thư viện linh hoạt hơn trong công tác định từ khóa; (vi) bổ sung đầy đủ tên các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, tên các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đến thời điểm hiện hành; (vii) thay thế Bảng tra Từ khóa thời gian bằng Bảng phân chia thời kỳ lịch sử Việt Nam và Hướng dẫn cách định từ khóa thời gian cho tài liệu.

Hy vọng Bộ Từ khóa Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ đáp ứng nhu cầu về nghiệp vụ định từ khóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, tra cứu tin một cách hiệu quả, chuẩn xác.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng

 


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: