Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.1 sach hang nam

Bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

13/07/2020


Tác giả :
 • TS. Trần Văn Biên
 • GS.TS. Lê Hồng Hạnh
 • PGS.TS. Nguyễn Đức Minh
 • PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu
 • TS. Nguyễn Minh Oanh
 • TS. Dương Quỳnh Hoa
 • PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 256

 

Hệ thống quyền tài sản minh bạch và hoàn chỉnh là một trong những điều kiện tiên quyết để vận hành nền kinh tế thị trường. Quyền tài sản rõ ràng, đầy đủ giúp cho giao dịch tài sản minh bạch hơn, thị trường hơn, tiết kiệm nguồn lực, góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh chung của nền kinh tế. Bảo đảm quyền tài sản là một trong những thành tố quan trọng của xã hội hiện đại. Sự phát triển nền kinh tế của đất nước có thành công hay không phụ thuộc vào yếu tố này.

Trong quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền tài sản. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực làm cho quyền tài sản trở nên minh bạch và đầy đủ hơn thì vẫn còn những bất cập. Trước thực trạng đó, năm 2019, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn: “Bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay” do TS. Trần Văn Biên làm chủ biên. Cuốn sách nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quyền tài sản, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về quyền tài sản và bảo đảm thực hiện quyền tài sản ở nước ta thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật góp phần bảo đảm tực hiện tốt hơn quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Ngoài phần Lời nói đầu, Kết luận và danh mục Tài liệu tham khảo, cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1. Những vấn đề lý luận về quyền tài sản và bảo đảm quyền tài sản

Từ việc tiếp cận các khái niệm về “tài sản”, “quyền tài sản”, “bảo đảm quyền tài sản” nhóm nghiên cứu phân tích những vấn đề pháp lý về mối quan hệ giữa quyền tài sản và kinh tế thị trường. Trong đó, kinh tế thị trường đòi hỏi sự tôn trọng chủ nghĩa cá nhân, coi chủ nghĩa cá nhân là động lực của những tiến bộ xã hội, quyền tài sản cá nhân vì thế cũng được coi trọng và bảo vệ đến mức tối đa có thể trong nền kinh tế thị trường. Việc thừa nhận và bảo hộ quyền tài sản hữu hiệu sẽ giúp người dân có thể điều phối việc phân bổ tài sản của họ một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của nhóm tác giả, việc các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thực hiện quyền tài sản có được thực hiện trên thực tế hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào các chủ thể có quyền và nghĩa vụ đối với quyền tài sản. Cũng trong chương này, nhóm tác giả khẳng định, nền tảng pháp lý là một nhân tố vô cùng quan trọng góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đặc biệt là nền kinh tế thị trường nơi mà sự tự do kinh tế đạt tới cấp độ cao nhất, thì yêu cầu về bảo đảm pháp lý trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.

Chương 2. Thực trạng pháp luật về quyền tài sản và bảo đảm quyền tài sản ở Việt Nam hiện nay

Qua phân tích thực trạng pháp luật về quyền tài sản và bảo đảm quyền tài sản ở Việt Nam hiện nay đối với đối tượng là quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và một số quyền tài sản khác, nhóm tác giả rút ra một số nhận xét sau: Thứ nhất, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, nhưng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang là tình trạng phổ biến và rất phức tạp ở Việt Nam; vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta vẫn còn nhiều điểm yếu cần khắc phục. Hàng giả, hàng nhái, hàng sao chép, hàng lậu… đang được bày bàn công khai ở mọi nơi và có chiều hướng gia tăng nếu chúng ta không tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm. Thứ hai, ở Việt Nam, đất đai là lĩnh vực có nhiều khiến kiện, tranh chấp, tố cáo và vi phạm pháp luật, các vụ án tham nhũng lớn đều ít nhiều liên quan đến đất đai. Chưa có đạo luật nào trong quá trình xây dựng, sửa đổi lại tốn nhiều thời gian, công sức, giấy mực và tranh luận như Luật Đất đai thời gian qua. Nguyên nhân được cho là do chúng ta chưa có nhận thức thống nhất về bản chất của đất đai, cũng như quyền sử dụng đất trong điều kiện của kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nhóm nghiên cứu khẳng định, quyền sử dụng đất cần được coi là một hàng hóa trong thị trường bất động sản. Đối với một số quyền tài sản khác như: quyền đòi nợ; quyền tài sản đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp; quyền khai thác tài nguyên; quyền được nhận số tiền bảo hiểm đối với vật bảo đảm; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng và các quyền tài sản khác thuộc sở hữu của bên bảo đảm, nhóm tác giả làm sáng tỏ việc thực hiện quyền tài sản trên cơ sở: (i) Xác định các quyền năng của chủ sở hữu quyền tài sản; (ii) Cơ chế chuyển giao quyền tài sản trong các giao dịch; (iii) Phương thức xác định giá trị của quyền tài sản. Cuối chương, nhóm tác giả phân tích cơ chế bảo vệ khi quyền tài sản bị xâm phạm.

Chương 3. Hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Để bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật, bao gồm: Thứ nhất, hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền tài sản, đặc biệt là các quy định trong pháp luật dân sự, pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư, pháp luật thương mại và pháp luật về sở hữu trí tuệ; thứ hai, cần hoàn thiện hệ thống tư pháp theo hướng là hệ thống độc lập; thứ ba, hoàn thiện các quy định về trưng thu, trưng dụng tài sản vì mục đích quốc phòng, an ninh và lợi ích công cộng; thứ tư, cần đảm bảo quyền tài sản đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ; thứ năm, đảm bảo quyền tài sản đối với đối tượng là quyền sử dụng đất.

Cuối cùng, nhóm nghiên cứu khẳng định việc đảm bảo quyền tài sản không hữu hiệu sẽ hạn chế người dân và doanh nghiệp tận dụng những lợi thế và công năng đầy đủ của tài sản nhằm khai thác chúng một cách hiệu quả và đạt được năng suất cao nhất. Ngược lại, một khi quyền tài sản được bảo hộ tốt, chúng có thể giúp tạo ra của cải, mang lại lợi ích cho xã hội và góp phần xây dựng quốc gia giàu mạnh.

Cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu, tâm huyết của nhiều học giả, hy vọng với những nội dung trên sẽ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả quan tâm tới vấn đề bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng


Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: