Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận

15/12/2020


Cơ quan soạn thảo: Viện Địa lí nhân văn

Tác giả :
  • TS. Trần Thị Tuyết (chủ biên)

Địa chỉ liên hệ: Số 1 Liễu Giai

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 363

Hạn hán là hiện tượng thiên tai xảy ra ở hầu hết vùng khí hậu khác nhau. So với các loại hình thiên tai khác, hạn hán phát sinh chậm, diễn ra từ từ song kéo dài, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế và các hoạt động của con người. Trong đó, đối tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là dân cư nông thôn với chiến lược sinh kế phụ thuộc chủ yếu vào thiên nhiên…

Vì vậy, để góp phần làm rõ vấn đề về hạn hán, tác động của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn; qua đó cung cấp cơ sở khoa học để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý có những kế hoạch phát triển hợp lý tiến đến quản lý một cách hiệu quả hạn hán và nguồn nước gắn với phát triển kinh kế nông thôn bền vững tại tỉnh Ninh Thuận, tháng 12/2019 Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã cho ra đời ấn phẩm Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận do TS. Trần Thị Tuyết, Viện Địa lý Nhân văn (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) chủ biên.

Ngoài phần Mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, cuốn sách được cấu trúc thành 3 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề chung về ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế nông thôn; Chương 2: Ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận; Chương 3: Giải pháp giảm thiểu những ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

Chương 1 bao gồm các phần mục liên quan đến các khái niệm cơ bản về “hạn hán”, “sinh kế” và “dân cư nông thôn”; Ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn; Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam về năng lực phòng chống giảm nhẹ hạn hán đến sinh kế dân cư. Qua đó có thể thấy rằng việc hiểu biết một cách thấu đáo về mặt bản chất, khái niệm cũng như hiểu về những ảnh hưởng của hạn hán ở một địa phương cụ thể là Ninh Thuận cũng như các bài học kinh nghiệm trên thế giới về hạn hán sẽ đưa lại cho người đọc những góc nhìn tri thức rất có lợi về mặt thực tiễn để có thể có những đối sách trong quản lý tài nguyên nước, hoặc tạo ra các chính sách mang tính định hướng giúp tạo lập được các khung chính sách rõ ràng, hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng được cơ sở giám sát, đánh giá sản phẩm để đề cuất sản phẩm tối ưu phù hợp với năng lực, thói quen và sinh kế của dân cư nông thôn Ninh Thuận…

Chương 2 bao gồm các phần mục liên quan đến đặc điểm chung về tỉnh Ninh Thuận; Các đặc điểm hạn hán ở Ninh Thuận; ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận và một số vấn đề đặt ra đối với công tác chống, giảm nhẹ hạn hán ở Ninh Thuận. Qua đó, độc giả sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về vùng đất này, về địa hình địa mạo Ninh Thuận là vùng đất chuyển tiếp giữa vùng duyên hải Trung Trung Bộ với các tỉnh Nam Trung Bộ, tựa vào cao nguyên Lâm Viên hùng vĩ ở phía tây và hướng mặt nhìn ra biển Đông với 3 dạng địa bình chính: núi, trung du và đồng bằng ven biển, trong đó có khoảng 80% diện tích là đồi núi và trung du. Khí hậu Ninh Thuận đặc trưng bởi khí hậu nhiệt đới gió mùa chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau, nhiệt độ trung bình năm là 26,4-27,5oC, nhiệt độ cao nhất lên tới 40,5oC rơi vào các tháng 5,6,7 và thấp nhất là 16oC rơi vào các tháng 1, 12. Nhìn chung, thủy văn khu vực khá thưa thớt, số lượng nước mặt thấp, thực vật nghèo nàn nên khả năng giữ nước trong đất kém, phần lớn lượng nước vào mùa mưa đổ thẳng ra biển. Ở Ninh Thuận canh tác nông nghiệp là hoạt động sinh kế quan trọng nhất, nguồn thu nhâp chủ yếu của dân cư phụ thuộc hầu hết vào nông nghiệp.. Theo đó có thể thấy ảnh hưởng của hạn hán đối với sản xuất là rất lớn, cần sự chung tay, vào cuộc của các cấp ban ngành và người dân nơi đây…

Chương 3 tập trung vào các giải pháp giảm thiểu những ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận trong đó đề cập đến những vấn đề liên quan đến bối cảnh chung về biến đổi khí hậu, các vấn đề triển khai thực thi chính sách, kế hoạch của chính phủ; Quan điểm giảm thiểu các ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn bao gồm các quan điểm quản lý tổng hợp tài nguyên nước, quan điểm phát triển bền vững, lồng ghép quản lý hạn hán trong các lĩnh vực chính sách xã hội, kinh tế và môi trường; Tiếp cận cộng đồng trong thích ứng với thiên tai hạn hán. Các giải pháp giảm thiểu các tác động của hạn hán được đề cập bao gồm: các nhóm giải pháp về chính sách, quản lý; các nhóm giải pháp về khoa học kĩ thuật; nhóm giải pháp về kinh tế; và các nhóm giải pháp về xã hội.

Hy vọng với các nội dung như trên, cuốn sách sẽ trở thành tài liệu tham khảo bổ ích với nhiều độc giả.

Xin trân trọng giới thiệu./.

Phạm Vĩnh Hà

 


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: