Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.4 he thong tap chi

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

Tổng biên tập PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

Trần Thị Vân Anh, Ngô Thị Tuấn Dung, Lê Ngọc Hùng, Vũ Mạnh Lợi, Nguyễn Hữu Minh, Lê Ngọc Văn, Trần Thị Kim Xuyến

Trụ sở toà soạn 6 Đinh Công Tráng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ISSN 1859 - 1361
Website http://www.ifgs.org.vn/