Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Tổng biên tập PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà
Phó tổng biên tập TS. Ngô Văn Vũ
Hội đồng biên tập

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng (Chủ tịch), PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà (Phó Chủ tịch thường trực), PGS.TS. Trần Thị An, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, GS.TS. Vũ Dũng, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, PGS.TS. Phạm Văn Đức, GS.TS. Lê Hồng Lý, PGS.TS. Tạ Kim Ngọc..

Trụ sở toà soạn 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ISSN 1013-4328
Website http://vssr.org.vn/