Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Tổng biên tập PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi
Phó tổng biên tập TS. Lê Minh Anh
Hội đồng biên tập

GS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ tịch), TS. Trần Tuấn Phong (Phó Chủ tịch HĐ), GS.TS. Đặng Nguyên Anh, TS. Vũ Thành Tự Anh, PGS.TS. Salvatore Babones, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, TS. Vũ Thị Sao Chi, PGS.TS. Ho Rim Choi, GS.TS. Trần Thọ Đạt, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, GS.TS. Trần Văn Đoàn, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, PGS.TS. Đinh Quang Hải, PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền, GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, GS.TS. Lương Văn Hy, PGS.TS. Vũ Minh Khương, PGS.TS. Bùi Văn Liêm, GS.TS. William Leon McBride, TS. Mary Byrne MacDonnell, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, GS.TS. Phạm Quang Minh, GS.TS. Kenichi Ohno, GS.TS. Hiroshi Onishi, GS.TS. Peter Cho Phan, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, GS.TS. Oscar Salemink, GS.TS. Luca Maria Scarantino, GS.TS. Katsumi Shimane, GS.TS. Iwan Gardono Sujatmiko, GS.TS. William Sweet, GS.TS. Pawel B.Sztabinski, GS.TS. Keith Taylor, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, GS.TS. Trần Văn Thọ, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, GS.TS. Tu Weiming

Trụ sở toà soạn 26 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội
ISSN 1013-4328
Website http://vssr.vass.gov.vn/