Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Con người

Tổng biên tập TS. Nguyễn Đình Tuấn (Quyền Tổng biên tập)
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

TS. Nguyễn Đình Tuấn (Chủ tịch), PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê (Phó chủ tịch), PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, GS.TS. Hồ Sĩ Quý, TS. Trần Văn Biên, TS. Lê Thị Đan Dung, TS. Trịnh Thị Anh Hoa, TS. Phạm Thị Tính, TS. Vũ Thị Thanh, TS. Đào Thị Minh Hương

Trụ sở toà soạn Số 9 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội
ISSN 0328 – 1557
Website http://ihs.vass.gov.vn/Pages/lienhe.aspx