Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Con người

Tổng biên tập PGS.TSKH. Lương Đình Hải
Phó tổng biên tập TS. Nguyễn Đình Tuấn
Hội đồng biên tập

GS.VS.TSKH. Phạm Minh Hạc (chủ tịch), PGS.TS. Đặng Quốc Bảo, TS. Vũ Thị Minh Chi, TS. Dương Thị Bạch Kim, PGS.TS. Phạm Thành Nghị, TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc, GS.VS.TSKH. Nguyễn Duy Quý, GS.TSKH. Lê Nam Trà, GS.TS. Hồ Sĩ Quý

Trụ sở toà soạn 9A Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội
ISSN 0328 – 1557
Website