Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Con người

Tổng biên tập TS. Nguyễn Đình Tuấn
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

TS. Nguyễn Đình Tuấn (Chủ tịch), PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê (Phó chủ tịch), TS. Trần Văn Biên, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, TS. Lê Thị Đan Dung, TS. Trịnh Thị Anh Hoa, TS. Đào Thị Minh Hương, GS.TS. Hồ Sĩ Quý, TS. Phạm Thị Tính, TS. Vũ Thị Thanh

Trụ sở toà soạn Số 9 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội
ISSN 2815-5777
Website http://ihs.vass.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx