Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử

Tổng biên tập
Phó tổng biên tập PGS.TS. Đinh Quang Hải
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Võ Kim Cương, GS.VS. Phan Huy Lê, PGS.TS. Nguyễn Danh Phiệt, PGS.TS. Trần Đức Cường, GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi, PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật

Trụ sở toà soạn 38 phố Hàng Chuối, Hà Nội
ISSN 0866-7497
Website