Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử

Tổng biên tập TS. Lê Thị Thu Hằng
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Đinh Quang Hải (Chủ tịch), GS.TSKH. Vũ Minh Giang, GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, GS.TS. Furuta Motoo, GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, GS.TS. Trần Thị Vịnh, PGS.TS. Võ Kim Cương, PGS.TS. Trần Đức Cường, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi, PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, GS.TSKH. Vladimir Kolotov

Trụ sở toà soạn 38 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
ISSN 0866-7497
Website viensuhoc.vass.gov.vn