Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Văn học

Tổng biên tập
Phó tổng biên tập TS. Phạm Văn Ánh
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Trần Thị An, PGS.TS. Trương Đăng Dung, PGS. TS. Đoàn Lê Giang, PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn, PGS.TS. Lưu Khánh Thơ, GS.TS. Trần Ngọc Vương

Trụ sở toà soạn 20 Lý Thái Tổ, Hà Nội
ISSN 1859-2856
Website