Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Văn học

Tổng biên tập PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn
Phó tổng biên tập TS. Phạm Văn Ánh
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Lưu Khánh Thơ, Ths. Đoàn Ánh Dương, Ths. Nguyễn Thị Kim Nhạn, Nguyễn Thành Long, Dương Huyền Nga, TS. Trần Thiện Thanh, TS. Đỗ Thị Thu Huyền

Trụ sở toà soạn 20 Lý Thái Tổ, Hà Nội
ISSN 1859-2856
Website