Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo

Tổng biên tập PGS.TS. Chu Văn Tuấn.
Phó tổng biên tập TS. Lê Tâm Đắc
Hội đồng biên tập

TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Bình, PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, NCV. Đặng Thế Đại, TS. Lê Tâm Đắc, NCV. Nguyễn Xuân Hùng, PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng, GS.TS. Lê Hồng Lý, TS. Nguyễn Mai Ngọc...

Trụ sở toà soạn 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội
ISSN 1859-0403
Website