Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo

Tổng biên tập PGS.TS. Chu Văn Tuấn.
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Chu Văn Tuấn (Chủ tịch), Trần Văn Đoàn, Đỗ Quang Hưng, Lê Hồng Lý, Nguyễn Hùng Hậu, Nguyễn Hồng Dương, Nguyễn Quang Hưng, Vương Xuân Tình, Hoàng Văn Chung, Lê Tâm Đắc, Ngô Quốc Đông, Chu Xuân Giao, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Thị Quế Hương, Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Bình

Trụ sở toà soạn 27 Trần Xuân Soạn, hai Bà Trưng, Hà Nội
ISSN 1859-0403
Website http://vjol.info.vn/index.php/rsr