Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Tổng biên tập PGS.TS. Bùi Quang Tuấn
Phó tổng biên tập TS. Lê Xuân Sang, TS. Nguyễn Bình Giang
Hội đồng biên tập

PGS.TS Bùi Quang Tuấn, PGS.TS Bùi Nhật Quang, PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt, PGS.TS Trần Đình Thiên, PGS.TS Bùi Tất Thắng, PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng, PGS.TS Cù Chí Lợi, GS.TS Đỗ Hoài Nam, TS Vũ Tuấn Anh, TS Chử Văn Lâm

Trụ sở toà soạn Số 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
ISSN 0866-7489
Website Vie.vass.gov.vn