Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Tổng biên tập PGS.TS. Trần Đình Thiên
Phó tổng biên tập TS. Đặng Thị Phương Hoa
Hội đồng biên tập

GS.TS. Đỗ Hoài Nam, TS. Chử Văn Lâm, PGS.TS. Hà Huy Thành, PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt, TS. Vũ Tuấn Anh, PGS.TS. Lê Cao Đoàn, PGS.TS. Trần Đình Thiên, PGS.TS. Bùi Tất Thắng, GS.TSKH. Lê Du Phong, PGS.TS. Vũ Trọng Khải

Trụ sở toà soạn Số 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
ISSN 0866-7489
Website