Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

Tổng biên tập TS. Trần Ngọc Ngoạn
Phó tổng biên tập TS. Nguyễn Song Tùng
Hội đồng biên tập

TS. Trần Ngọc Ngoạn (Chủ tịch hội đồng), GS.TS. Đặng Nguyên Anh, GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh, GS.TSHK. Phạm Hoàng Hải, GS.TS. Trương Quang Hải, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, PGS.TS. Đặng Minh Đức, TS. Nguyễn Song Tùng, TS. Trần Thị Tuyết, TS. Phạm Thị Trầm

Trụ sở toà soạn Tầng 2, Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
ISSN 2354-0648
Website ihgeo.vass.gov.vn