Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Tổng biên tập TS. Hoàng Thế Anh
Phó tổng biên tập TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Hội đồng biên tập

TS. Hoàng Thế Anh (Chủ tịch), GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, GS.TS. Nguyễn Vũ Tùng, PGS.TS. Trần Lê Bảo, PGS. Nguyễn Huy Quý, TS. Nguyễn Xuân Cường, TS. Vũ Thùy Dương, TS. Đào Duy Đạt, TS. Nguyễn Đình Liêm, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Hà Thị Hồng Vân

Trụ sở toà soạn Tầng 13, Số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
ISSN 0868 3670
Website https://vnics.org.vn