Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

Tổng biên tập PGS.TS. Nguyễn An Hà
Phó tổng biên tập PGS.TS. Đặng Minh Đức
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Nguyễn An Hà, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, GS. Vũ Dương Ninh, PGS.TS. Đỗ Đức Bình, PGS.TS. Đinh Công Tuấn, GS.TS. Vũ Dương Huân, GS.TS. Hoàng Khắc Nam, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, PGS.TS. Đặng Minh Đức

Trụ sở toà soạn Số 1 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.
ISSN 0868-3581
Website www.ies.gov.vn