Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á

Tổng biên tập TS. Ngô Văn Vũ
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

TS. Ngô Văn Vũ (Chủ tịch), TS. Lưu Tuấn Anh, TS. Phan Cao Nhật Anh, TS. Lê Thị Thu Giang, TS. Hoàng Minh Hằng, TS. Ngô Hương Lan, PGS.TS. Phạm Quý Long, TS. Hoàng Minh Lợi, PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, GS.TS. Hoàng Khắc Nam, PGS.TS. Phạm Hồng Thái, TS. Đặng Xuân Thanh, TS. Võ Hải Thanh, TS. Nguyễn Thị Thắm, TS. Nguyễn Văn Tuân

Trụ sở toà soạn Tầng 7, số 176 phố Thái hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
ISSN 2354 - 077X
Website www.inas.gov.vn