Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Triết học

Tổng biên tập
Phó tổng biên tập PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương
Hội đồng biên tập

GS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ tịch), PGS.TSKH. Lương Đình Hải, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, TS. Nguyễn Đình Hòa, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương, TS. Trần Tuấn Phong, TS. Vũ Kiều Phương, TS. Trịnh Thị Hằng

Trụ sở toà soạn 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
ISSN 0866-7632
Website Philosophy.vass.gov.vn