Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Hán Nôm

Tổng biên tập TS. Nguyễn Hữu Mùi
Phó tổng biên tập TS. Nguyễn Hữu Mùi, PGS.TS. Vương Thị Hường
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh (Chủ tịch), PGS.TS. Phạm Văn Khoái, TS. Hà Văn Minh, PGS.TS. Hoàng Thị Ngọ, PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí, PGS.TS. Đinh Khắc Thuân, PGS.TS. Nguyễn Công Việt

Trụ sở toà soạn 183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Hà Nội
ISSN 8066-8639
Website