Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Hán Nôm

Tổng biên tập PGS.TS. Vương Thị Hường (Phó Tổng Biên tập phụ trách)
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

TS. Nguyễn Hữu Mùi (Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường, PGS.TS. Lã Minh Hằng, PGS.TS. Vương Thị Hường, PGS.TS. Phạm Văn Khoái, PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh, PGS.TS. Hà Văn Minh, GS.TS. Đinh Khắc Thuân, PGS.TS. Nguyễn Công Việt, PGS.TS. Phạm Thị Thùy Vinh

Trụ sở toà soạn 183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Hà Nội
ISSN 8066-8639
Website