Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Tâm lý học

Tổng biên tập PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy
Phó tổng biên tập TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy (Chủ tịch), GS.TS. Vũ Dũng, GS.TS. Trần Quốc Thành, PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà, PGS.TS. Lê Văn Hảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, PGS.TS. Phan Thị Mai Hương, PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương, PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn

Trụ sở toà soạn 37 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
ISSN 1859-0098
Website