Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Văn hóa dân gian

Tổng biên tập PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm (Chủ tịch), GS.TS. Lê Hồng Lý, PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương, PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, PGS.TS. Kiều Trung Sơn, PGS.TS. Nguyễn Thị Yên, TS. Hoàng Cầm

Trụ sở toà soạn 27 Trần Xuân Soạn - Hà Nội
ISSN 0866 - 7284
Website http://vncvanhoa.vass.vn