Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội

Tổng biên tập PGS.TS. Lê Hải Đăng
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Vũ Hùng Cường (Chủ tịch), GS.TS. Đỗ Quang Hưng, GS.TS. Hoàng Khắc Nam, GS.TS. Hồ Sĩ Quý, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, PGS.TS. Trần Thị An, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, PGS.TS. Nguyễn Văn Dân, PGS.TS.Lê Hải Đăng, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, PGS.TS. Mai Quỳnh Nam, PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, PGS.TS. Lê Mai Thanh, PGS.TS. Trần Thị Minh Thi, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, TS. Nguyễn Xuân Cường, TS. Nguyễn Tô Lan, TS. Trương Thị Thu Trang, TS. Phí Vĩnh Tường

Trụ sở toà soạn Phòng 604, Tòa B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
ISSN 0866-8647
Website http://issi.vass.gov.vn/noidung/TapChi/Lists/GioiThieu/View_Detail.aspx?ItemID=1