Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Ngôn ngữ

Tổng biên tập TS. Đặng Thị Phượng
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

GS.TS. Nguyễn Đức Tồn (Chủ tịch), PGS.TS. Vũ Kim Bảng, TS. Hoàng Cao Cương, GS.TS. Trần Trí Dõi, PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương, GS.TS. Nguyễn Văn Khang, PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc, PGS.TS. Đoàn Văn Phúc, GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, TP Biên tập - Trị sự: CN. Nguyễn Thị Kim Nhung, Ths. Nguyễn Thị Uyên.

Trụ sở toà soạn Số 9A, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội
ISSN 0866-7519
Website