Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới

Tổng biên tập
Phó tổng biên tập PGS.TS. Phạm Thái Quốc (Phó Tổng biên tập phụ trách), TS. Hoàng Thế Anh
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Phạm Thái Quốc (Chủ tịch), GS.TS. Đặng Nguyên Anh, GS.TS. Hoàng Khắc Nam, PGS.TS. Chu Đức Dũng, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, TS. Lại Lâm Anh, TS. Nghiêm Tuấn Hùng, TS. Võ Thị Minh Lệ, TS. Đặng Xuân Thanh, TS. Phạm Anh Tuấn, TS. Phí Vĩnh Tường

Trụ sở toà soạn Tầng 6, số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
ISSN 0868-2984
Website