Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư

Tổng biên tập PGS.TS. Vũ Ngọc Hà
Phó tổng biên tập TS. Nguyễn Huy Bỉnh
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Vũ Ngọc Hà (Chủ tịch), TS. Nguyễn Huy Bỉnh (Phó Chủ tịch), TS. Bùi Thị Ngọc Anh, PGS.TS. Lê Hải Đăng, PGS.TS. Đinh Điền, PGS.TS. Lại Văn Hùng, PGS.TS. Vương Thị Hường, PGS.TS. Tạ Văn Thông, PGS.TS. Phạm Văn Tình, PGS.TS. Phạm Xuân Trung, PGS.TS. Phạm Hùng Việt, PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng, TS. Hoàng Thị Nhung, TS. Đặng Thị Phượng, TS. Trần Văn Trọng

Trụ sở toà soạn 36 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
ISSN 1859-3135
Website bachkhoatoanthu.vass.gov.vn