Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Châu Mỹ ngày nay

Tổng biên tập PGS.TS. Cù Chí Lợi
Phó tổng biên tập TS. Nguyễn Tuấn Minh
Hội đồng biên tập

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, PGS.TS. Cù Chí Lợi, PGS.TS. Hoàng Khắc Nam, TS. Nguyễn Tuấn Minh, TS. Lê Khương Thùy, TS. Nguyễn Ngọc Mạnh, Đặng Thị Hà

Trụ sở toà soạn Tầng 11, số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
ISSN 2354-0745
Website http://vias.vass.gov.vn