Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

Tổng biên tập PGS.TS. Hà Đình Thành (Phụ trách)
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

TS. Dương Bà Phượng (Chủ tịch), PGS.TS. Khổng Diễn, TS. Bùi Văn Đạo, TS. Bùi Đức Hùng, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh, PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn, TS. Mai Thanh Sơn, PGS.TS. Hà Đình Thành, TS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Trụ sở toà soạn Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
ISSN 1859-2635
Website