Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Tổng biên tập TS. Trần Văn Biên.
Phó tổng biên tập TS. Nguyễn Linh Giang
Hội đồng biên tập

GS.TSKH. Đào Trí Úc, GS.TS. Võ Khánh Vinh, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, PGS.TS. Phạm Hữu Nghị, PGS.TS. Nguyễn Như Phát, PGS.TS. Lê Mai Thanh, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, PGS.TS. Vũ Thư, TS. Trần Văn Biên, TS. Nguyễn Linh Giang, TS. Phạm Thị Thúy Nga, TS. Nguyễn Văn Hiên, TS. Nguyễn Văn Cương, TS. Nguyễn Thanh Tú

Trụ sở toà soạn 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội
ISSN 0866 - 7446
Website http://isl.vass.gov.vn