Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội

Tổng biên tập Hồ Việt Hạnh
Phó tổng biên tập Vũ Mạnh Toàn
Hội đồng biên tập

Phạm Văn Đức (Chủ tịch), Hồ Việt Hạnh (Phó Chủ tịch), Vũ Mạnh Toàn (Thư ký), Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Nhật Quang, Đặng Nguyên Anh, Bùi Nguyên Khánh, Vũ Văn Dũng, Nguyễn Văn Hiệp, Lê Hồng Lý, Nguyễn Hữu Minh, Võ Khánh Vinh, Trần Văn Đoàn, Furuta Motoo, Salvatore Babones, Ngô Xuân Bình, Nguyễn Thị Phương Châm, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Đăng Điệp, Nguyễn Thị Song Hà, Đinh Quang Hải, Bùi Văn Liêm, Trần Đình Thiên, Bùi Quang Tuấn

Trụ sở toà soạn Phòng Biên tập-Trị sự: 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
ISSN 0866-756X
Website gass.edu.vn