Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á

Tổng biên tập PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung
Phó tổng biên tập TS. Lê Thị Hằng Nga
Hội đồng biên tập

Nguyễn Xuân Trung, Bùi Nhật Quang, Ngô Xuân Bình, Đỗ Thu Hà, Hoàng Khắc Nam, Chu Văn Tuấn, Srinivasan Manivasakan, G.Jayachandra Reddy, Jabin Jacob, Nguyễn Xuân Cường, Trần Hoàng Long, Lê Thị Hằng Nga

Trụ sở toà soạn Tầng 11 + tầng 12, số 176 Thái Hà, phường Trung Liệt , Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
ISSN 0866-7314
Website viisas.vass.gov.vn