Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Dân tộc học

Tổng biên tập PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch), TS. Bùi Thị Bích Lan (Thư ký), PGS.TS. Phạm Quang Hoan, PGS.TS. Vương Xuân Tình, PGS.TS. Bùi Văn Đạo, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, PGS.TS. Bùi Xuân Đính, TS. Trần Văn Hà, TS. Lý Hành Sơn, TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, TS. Trần Minh Hằng, TS. Nguyễn Công Thảo

Trụ sở toà soạn Tầng 10, nhà A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
ISSN 0866-7632
Website