Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Dân tộc học

Tổng biên tập PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
Phó tổng biên tập TS. Trần Hồng Hạnh
Hội đồng biên tập

PGS.TS. Vương Xuân Tình (Chủ tịch), PGS.TS. Phan Xuân Biên, PGS.TS. Khổng Diễn, PGS.TS. Phạm Quang Hoan, GS.TS. Ngô Văn Lệ, PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh, PGS.TS. Lâm Bá Nam, PGS.TS. Nguyễn Duy Triệu, GS.TS. Ngô Đức Thịnh

Trụ sở toà soạn Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
ISSN 0866-7632
Website