Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Tổng biên tập TS. Phạm Thị Thu Phương
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

TS. Nguyễn Đình Chúc (Chủ tịch), PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn, PGS.TS. Giang Thanh Long, TS. Trần Hồng Quang, TS. Nguyễn Trung Thắng, TS. Vũ Tuấn Hưng, TS. Lương Thị Thu Hằng, TS. Triệu Thanh Quang

Trụ sở toà soạn Tầng 4, Tòa nhà số 176 Thái Hà, Hà Nội
ISSN 2354-0729
Website