Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Bảo tàng và Nhân học

Tổng biên tập
Phó tổng biên tập PGS.TS. Trần Hồng Hạnh
Hội đồng biên tập

Võ Quang Trọng (Chủ tịch), Lưu Hùng, Nguyễn Văn Huy, Laurel Kendall, Lê Thị Minh Lý, Lâm Bá Nam, Kenneth Ruddle, Nguyễn Duy Thiệu, Ngô Đức Thịnh, Vương Xuân Tình, Graeme Were

Trụ sở toà soạn Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội
ISSN
Website