Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Bảo tàng và Nhân học

Tổng biên tập
Phó tổng biên tập PGS.TS. Trần Hồng Hạnh ( Phó Tổng biên tập Phụ trách)
Hội đồng biên tập

Trần Hồng Hạnh (Chủ tịch), Lưu Hùng, Nguyễn Văn Huy, Laurel Kendall, Lâm Bá Nam, Kenneth Ruddle, Bùi Hoài Sơn, Nguyễn Duy Thiệu, Vương Xuân Tình, Võ Quang Trọng, Graeme Were

Trụ sở toà soạn Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội
ISSN 0866-7616
Website