Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

Tổng biên tập PGS.TS. Trần Thị Minh Thi
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

GS.TS. Charles Hirschman, GS.TS. Trịnh Duy Luân, GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, GS.TS. Hugh McLaughlin, GS.TS. Emiko Ochiai, GS.TS. Ki-Soo Eun, PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, PGS.TS. Đặng Thị Hoa, PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan, TS. Trần Tuyết Ánh, TS. Bùi Thị Hòa, TS. Trần Thị Hồng, TS. Lê Ngọc Hân, TS. Trịnh Thái Quang

Trụ sở toà soạn 27 Trần Xuân Soạn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ISSN 1859 - 1361
Website