Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu
 • 2. top logo - co cau to chuc
 • Tên đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ
  Điện thoại: 84-24-62730740; 84-24-62730408 (4510, 4511, 4515)
  Fax:
  Thư điện tử: bantccb@vass.gov.vn
  Website:
  Địa chỉ: Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 • Tên đơn vị: Ban Kế hoạch tài chính
  Điện thoại: 84-24-62730489; 84-24-62730408 (4503)
  Fax:
  Thư điện tử: bankhtc@vass.gov.vn
  Website:
  Địa chỉ: Tầng 5, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 • Tên đơn vị: Ban Quản lý Khoa học
  Điện thoại: 84-24-62730488 ;84-24-62730408 (4501)
  Fax:
  Thư điện tử: banqlkh@vass.gov.vn
  Website:
  Địa chỉ: Tầng 5, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 • Tên đơn vị: Ban Hợp tác quốc tế
  Điện thoại: 84-24-62730738
  Fax: 84-24-62730471
  Thư điện tử: hant@vass.gov.vn
  Website:
  Địa chỉ: Tầng 14, Số 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội