Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner (24).jpg
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K137 (21/04/2021)

Sáng ngày 20/04/2021, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K137.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K25 (13/01/2021)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng ngày 12/01/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Thông báo: Đăng ký tham gia khóa đào tạo an toàn thông tin theo hình thức trực tuyến Elearning (14/12/2020)

Đăng ký tham gia khóa đào tạo an toàn thông tin theo hình thức trực tuyến Elearning
Các tin đã đưa ngày: