Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner (24).jpg
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đi khảo sát, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hòa Bình (29/11/2019)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trong hai ngày 27-28/11/2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức cho đoàn công tác gồm 74 học viên Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2019 đi khảo sát, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hòa Bình.

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Luật học: “Phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện nay” (12/11/2019)

Ngày 12/11/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Đậu Quang Dũng về đề tài “Phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện nay”, Luận án thuộc chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9 38 01 05; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đường Minh Giới.

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm Hàn Quốc và Thái Lan” (12/11/2019)

Ngày 08/11/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Khánh Ly về đề tài “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm Hàn Quốc và Thái Lan”, Luận án thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Công Tuấn và PGS.TS. Phạm Thị Thanh Bình.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam” (11/11/2019)

Ngày 06/11/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Ngô Thị Thu Hoài về đề tài “Bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam”, Luận án thuộc chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế học “Tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN – Úc - New Zealand đến quan hệ thương mại của Việt Nam với Úc và New Zealand” (28/10/2019)

Ngày 27/10/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Hà Phương về đề tài “Tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN – Úc - New Zealand đến quan hệ thương mại của Việt Nam với Úc và New Zealand”, luận án thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng và PGS.TS. Đặng Thị Phương Hoa.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế học “Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII đến nay và hàm ý chính sách đối với Việt Nam” (28/10/2019)

Ngày 26/10/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Trần Hồng Việt về đề tài “Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII đến nay và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”, Luận án thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và TS. Hoàng Thế Anh.

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Nhân học: “Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang” (10/10/2019)

Ngày 08/10/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Thị Hoa Mai về đề tài “Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang”, Luận án thuộc chuyên ngành: Nhân học; Mã số: 9 31 03 02. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quang Hoan.

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam” (10/10/2019)

Ngày 08/10/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Thị Đông về đề tài “Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”, luận án thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9 34 01 05; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quốc Tế và PGS.TS. Nguyễn Văn Luân.
Các tin đã đưa ngày: