Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner (24).jpg
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Lễ Tổng kết – bế giảng lớp Hán Nôm nâng cao niên khóa 2010-2012 (09/03/2013)

Chiều ngày 6/3/2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ bế giảng lớp Hán Nôm nâng cao, khóa 2010-2012.

Bế giảng khóa đào tạo về Quyền con người (02/01/2013)

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ Bế giảng khóa đào tạo về Quyền con người cho cán bộ đang công tác quản lý tại các cơ quan của nhà nước.

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành (26/12/2012)

Sáng ngày 17/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành.

Khai giảng khóa đào tạo về Quyền con người (26/12/2012)

Sáng ngày 17/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo về Quyền con người cho cán bộ nhà nước. Tham gia lớp học là các cán bộ đang làm công tác quản lý tại một số đơn vị trong và ngoài Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Tập huấn “Hướng dẫn Biên tập, Quản trị Cổng thông tin điện tử và Quản trị phần mềm quản lí văn bản điều hành tác nghiệp” (08/12/2012)

Nhằm tiếp tục hoàn thiện và từng bước triển khai các sản phẩm của dự án vào khai thác, vận hành thống nhất trong toàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam, trong ba ngày, từ 05 đến ngày 07/12/2012, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Tập huấn “Hướng dẫn Biên tập, Quản trị Cổng thông tin điện tử và Quản trị phần mềm quản lí văn bản điều hành tác nghiệp”.

Tập huấn công tác hành chính - văn thư – lưu trữ năm 2012 (28/10/2012)

Ngày 10 tháng 10 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn về công tác hành chính - văn thư – lưu trữ, nhằm nâng cao nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức làm công tác hành chính, văn phòng của Viện.
Các tin đã đưa ngày: