Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner (24).jpg
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo Học bổng của Chính phủ Úc niên khóa 2019

08/02/2018

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng thông báo Học bổng của Chính phủ Úc vòng tuyển chọn cho niên khóa 2019 đã bắt đầu nhận hồ sơ,
 
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Quyền lợi:
     Vé máy bay khứ hồi
     Toàn bộ học phí
     Hỗ trợ sinh hoạt phí
     Bảo hiểm
     Các trợ cấp khác
Thời gian nhận hồ sơ: 1/2/2018-30/4/2018
 
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: