Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner (24).jpg
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức Viện Khảo cổ học

22/07/2022

THÔNG BÁO

 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức Viện Khảo cổ học.

(Chi tiết theo file gửi kèm).

 

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: