Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • anh bia 1-3
  • Đang uy và Tổ chức CT-XH

Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tác phong lãnh đạo dân chủ, gần dân và việc học tập, vận dụng ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-05-2016 của Bộ Chính trị"”

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm), chiều ngày 14/05/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã tổ chức hội thảo về chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tác phong lãnh đạo dân chủ, gần dân và việc học tập, vận dụng ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-05-2016 của Bộ Chính trị".

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Chiều ngày 05/7/2019, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay”

Nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của thanh niên trong việc tham gia góp phần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, sáng ngày 10/7/2019, tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội), Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đoàn Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay”