Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • anh bia 1-3
  • Đang uy và Tổ chức CT-XH

Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm), sáng ngày 27/12/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hàng kỷ luật trong Đảng cho các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, Ủy viên kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm, các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm, Ủy ban kiểm tra các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm.

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

Thực hiện Công văn số 2427/KHXH-VP ngày 28/11/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hướng dẫn số 282/HD-CĐVC ngày 24/10/2018 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tổng kết đánh giá kết quả công tác năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019, sáng ngày 27 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường tầng 3, trụ sở 1B, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Công đoàn Viện Hàn lâm) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam họp BCH quí I và gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Sáng ngày 15/02/2019, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đoàn Viện Hàn lâm) đã tổ chức buổi Họp Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm Quý I và Gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019.