Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ

Giới thiệu Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn

16/01/2014

Họ và tên: NGUYỄN QUANG THUẤN

Năm sinh: 1959

Quê quán: Thuận Thành, Bắc Ninh

Học hàm: Giáo sư                                     Năm được phong: 2010

Học vị: Tiến sĩ kinh tế                                Năm đạt học vị: 1993

Chức vụ: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

                Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Điện thoại: 0462730410                             Fax: 0462730450

Email: thuanq_2000@yahoo.com

Tóm tắt quá trình học tập và công tác:

 • 1978-1983: sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế chính trị;
 • 1983-1994: cán bộ nghiên cứu Viện Kinh tế thế giới - Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam;
 • 1990-1992: thực tập sinh, bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học Nga (Liên bang Nga);
 • 1994-4/2010: nghiên cứu viên, phó Viện trưởng , Viện trưởng, Tổng Biên tập Trung tâm Nghiên cứu SNG và Đông Âu (nay là Viện Nghiên cứu Châu Âu), Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam);
 • 5/2010 -5/2016: Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam);
 • 5/2016 đến nay: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Các hướng nghiên cứu chính:

- Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế;

- Các nền kinh tế chuyển đổi;

- Kinh tế Liên minh Châu Âu và quan hệ kinh tế Việt Nam - Châu Âu.

Giáo sư đã tham gia, chủ trì nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng cấp Bộ và các dự án hợp tác quốc tế:

- Nghiên cứu so sánh cải cách kinh tế ở Liên bang Nga và một số nước Đông Âu;

- Sự phát triển của Cộng đồng các quốc gia độc lập trong bối cảnh quốc tế mới hiện nay;

- Quan hệ Việt  Nam – Ucraina trong bối cảnh phát triển mới;

- “Thúc đẩy Hợp tác Việt Nam - EU trong triển khai cơ chế phát triển sạch CDM ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”.

Giáo sư là tác giả, chủ biên, đồng chủ biên nhiều công trình đã xuất bản:

- Cải cách kinh tế ở Ba lan và Việt Nam: thành tựu và những vấn đề (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2001);

- Liên bang Nga trong tiến trình gia nhập WTO (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2006);

- Quan hệ Nga - ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2007);

- Quan hệ kinh tế Việt Nam  - Liên minh Châu Âu: Thực trạng và triển vọng (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2009);

- Việt Nam 5 năm gia nhập WTO (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2013);

- The Governance of Climate Relations between Europe and Asia: Evidence from China and Vietnam as Key Emerging Economies (Edward Elgar Publishing, 2013).