Danh sách các nhà khoa học và công trình nghiên cứu tiêu biểu
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Lê Văn Mỹ
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: lemytq@yahoo.com
  Đơn vị: Viện Nghiên cứu Trung Quốc
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •  
 • Họ tên: Hoàng Hồng Hiệp
  Điện thoại: 0236.3962516
  Fax:
  Thư điện tử: Hoanghonghiep@gmail.com
  Đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •  
 • Họ tên: Nguyễn Chiến Thắng
  Điện thoại: 02437349818
  Fax:
  Thư điện tử: ncthang69@yahoo.com
  Đơn vị: Viện Nghiên cứu Châu Âu
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •  
 • Họ tên: Phạm Văn Dương
  Điện thoại: 39784868
  Fax:
  Thư điện tử:
  Đơn vị: Viện Nghiên cứu Văn hoá
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •  
 • Họ tên: Nguyễn Hữu Minh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: minhnguyen.ifgs@gmail.com
  Đơn vị: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •  
 • Họ tên: Phạm Thanh Tịnh
  Điện thoại: 024.62730418
  Fax:
  Thư điện tử: thanhtinhdna@gmail.com
  Đơn vị: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •  
 • Họ tên: Phan Tân
  Điện thoại: 024.39719067
  Fax:
  Thư điện tử: phantanxh@gmail.com
  Đơn vị: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •  
 • Họ tên: Lê Hải Đăng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: lehaidang74@gmail.com
  Đơn vị: Viện Thông tin Khoa học xã hội
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •  
 • Họ tên: Nguyễn Duy Thụy
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: thuycongtuoc@gmail.com
  Đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •  
 • Họ tên: Nguyễn Duy Dũng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: nguyendungduy@yahoo.com
  Đơn vị: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •  
 • Họ tên: Vũ Hùng Cường
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: vuhungcuong07@gmail.com
  Đơn vị: Viện Thông tin Khoa học xã hội
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •  
 • Họ tên: Nguyễn Song Tùng
  Điện thoại: 024 62730424
  Fax:
  Thư điện tử: songtung1711@gmail.com
  Đơn vị: Viện Địa lý nhân văn
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •  
 • Họ tên: Bùi Nhật Quang
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: buinhatquang@iames.gov.vn
  Đơn vị: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •  
 • Họ tên: Phạm Văn Đức
  Điện thoại: 04- 62730725
  Fax:
  Thư điện tử: ducphilosophy@yahoo.com
  Đơn vị: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  Tiểu sử và các công trình nghiên cứu Khoa học: Xem chi tiết...
 •