Nguyễn Duy Dũng
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Nguyễn Duy Dũng
  Cách gọi tên: Ông
  Điện thoại:
  Điện thoại di động / Fax: /
  Thư điện tử: nguyendungduy@yahoo.com
  Đơn vị: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
  Chức vụ: Nguyên Viện trưởng
  Học hàm, học vị: Phó giáo sư   
  Mô tả, ghi chú:
 •  

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

                                                                                                                                                                             

1.Họ và tên: Nguyễn Duy Dũng

2. Năm sinh:       2-1-1957                      3.Nam/Nữ: Nam

4. Học hàm: Phó Giáo sư                Năm phong: 2003

    Học vị: Tiến sỹ                              Năm bảo vệ: 1988 

5. Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp, chuyên ngành: Kinh tế

Chức vụ:  Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Nam Á

6. Địa chỉ nhà riêng: Nhà 62 Ngõ 91, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội.

7. Điện thoại:  CQ     NR: 04.37567536      Mobile: 0912478685

8. Fax:  04.62730430                      E-mail: nguyendungduy@yahoo.com

9. Tổ chức –nơi làm việc của cá nhân

           Viện nghiên cứu Đông Nam Á-Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Số 1-Liễu Giai-Ba Đình –Hà Nội

 

10. Quá trình đào tạo

Trình độ

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học tổng hợp Hà Nội

  Kinh tế chính trị

1979

Thạc sỹ

 

 

 

Tiến sỹ

Đại học tổng hợp Erevan-Armenia

Kinh tế chính trị

1988

Nghiên cứu

Khoa học

Đại học Rikkyo (Nhật Bản)

Phúc lợi xã hội

5/1998-11/1998

 

 

Cộng tác viên khoa học

Trung tâm văn hóa quốc tế-Kyoto-Nhật Bản

Quan hệ quốc tế

3-1999/4-2000

Nghiên cứu khoa học

Đại học toogr hợp quốc gia Tokyo  (Nhật Bản)

Cải cách hành chính

11/2005-5/2006

11. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ

1980-1992

Giảng viên

Trường Quản lý Y tế (nay là Đại học Y tế công cộng)

138 Giảng Võ, Hà Nội

1993- 8/2007

 

 

Phó giám đốc Trung Tâm

 

 

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản, nay là Viện nghiên cứu Đông Bắc Á

Số 1, Liễu Giai, Hà Nội

 

2006-2010

Thư ký khoa học

Chương trình KX 03: “ nghiên cứu văn hóa và con người”, Bộ Khoa học công nghệ

37. Kim Mã Thượng, Hà Nội

9/2007 đến 5/2017

Viện phó, Viện trưởng

Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Số 1, Liễu Giai, Hà Nội

 

 

2011-2016

 

 

 

 

Thư  ký khoa học ngành Kinh tế học-Quỹ Khoa học công nghệ-Bộ KHCN

 

 

Quỹ Khoa học công nghệ-Bộ KHCN

 

 

 

 

39 Trần Hưng Đạo Hà Nội

 

 

 

 

2014-nay

 

Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia

 

Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

 

 

105 Quan Thánh Hà Nội

 

12. Các công trình công bố chủ yếu

 

Tên công trình

( Bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí đó đăng công trình)

Năm công  bố

1

Những bài học về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ( Tiếng Nhật)

Đồng chủ biên

NXB Tư tưởng-Kyoto Nhật Bản

2000

2

Triển vọng kinh tế Nhật Bản trong những năm đầu thế kỷ 21

Đồng tác giả

 

NXB Khoa học xã hội

2001

3

Cải cách hành chính ở Nhật Bản trong thập kỷ 21

Tác giả

 

Tạp chí Quản lý nhà nước, số 11

2001

4

Nhật Bản: Những biến đổi chủ yếu về chính trị trong những năm 1990 và triển vọng

Đồng chủ biên

NXB Khoa học xã hội

 

2001

5

Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản

Đồng chủ biên

NXB CTQG

2002

 

6

Nhật Bản năm 2002: Cuộc cải cách vẫn còn tiếp diễn

Đồng chủ biên

NXB Thống kê

2003

7

Ảnh hưởng quốc tế và khả năng vận dụng kinh nghiệm phát triển văn hoá của Nhật Bản

Tác giả

T/c Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á

số 6 năm 2001

8

Suy thoái kinh tế ở Nhật Bản và những giải pháp của Thủ tướng Kozumi

Tác giả

T/c Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á

Số 3/2003

 

9

Năm 2002: Quan hệ kinh tế Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển ổn định

Tác giả

T/c Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á

Số 1/2003

 

10

Suy thoái kinh tế ở Nhật Bản và ảnh hưởng của nó tới các nước trong khu vực.

Tác giả

Tạp chí Kinh tế thế giới

Số 6/2003

11

Tính tập trung cao và ổn định-đặc điểm chủ yếu của hệ thống tài chính Nhật Bản

Tác giả

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Số 6/12/2003

12

Vai trò của viện trợ phát triển chính thức ( ODA) của Nhật Bản cho Việt Nam: Những vấn đề đặt ra

Tác giả

T/c Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á

Số 4/2003

 

13

Viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cho Việt Nam: những đặc điểm  chủ yếu

Tác giả

Tạp chí Kinh tế thế giới

Số 9/2003

14

Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở Nhật Bản những năm gần đây

Tác giả

T/c Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á

Số 5/2004

 

15

Một số vấn đề xã hội bức xúc của Nhật Bản hiện nay

Tác giả

T/c Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á

Số 2/2005

 

16

Sự điều chỉnh chiến lược hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh quốc tế mới

Đồng tác giả

Sách, NXB Khoa học xã hội

Hà Nội năm 2004

17

Hệ thống tài chính Nhật Bản: Những đặc trưng chủ yếu và cuộc cải cách hiện nay

Đồng tác giả

Sách, NXB Khoa học xã hội

Hà Nội năm  2003

18

Tái cơ cấu hệ thống tài chính Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính 1997-1998: Những kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam

Đồng tác giả

Sách, NXB Khoa học xã hội

Hà Nội năm 2004

19

Nhật Bản trên đường cải cách

Đồng tác giả

Sách, NXB Khoa học xã hội

Hà Nội năm 2004

20

Phát triển nguồn nhân lực trong các công ty Nhật Bản hiện nay

Đồng chủ biên

Sách NXB Khoa học xã hội

2005

21

Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong bối cảnh quốc tế mới

Tác giả

T/c Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á

Số 7/2006

 

22

East Asian community Building Major challenges

Tác giả

Vietnam Economic Review

No.5(153) May 2007

23

Quan hệ thương mại Việt Nam - Đài Loan

Tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Số 2/2007

24

Những thách thức đối với tăng trưởng kinh tế châu Áá

Tác giả

Tạp chí Cộng sản

Số 774 ( 4-2007)

25

Liệu có làn sóng đầu tư thứ 2 của Nhật Bản vào Việt Nam hay không?

Tác giả

T/c Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á

Số 2/2007

 

26

Những đặc trưng chủ yếu của các làn sóng tăng trưởng kinh tế ở Châu Á

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và phát triển

Số 119 tháng 5-2007

27

Điều chỉnh và cải cách: Nội dung chủ yếu của cải cách hành chính Nhật Bản

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và chính trị thế giới

Số 5-2007

28

Chiến lược an ninh của Nhật Bản những năm đầu thế kỷ 21: Mục tiêu, tiến trình và những nội dung chủ yếu

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và chính trị thế giới

Số 8-2007

29

Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc của Nhật Bản

Chủ biên

 

 

 

 Sách, NXB Khoa học xã hội

 

 

2007

 

 

30

Đào tạo, sử dụng quản lý nhân lực trong các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam

Chủ biên

 

 

 

 

Sách,

NXB Từ điển Bách Khoa

 

 

2008

 

 

 

31

Tham nhũng ở Đông A-nhìn từ góc độ an ninh con người

Tác giả

 

 

T/C Nghiên cứu Đông Nam Á

 

Số 12/2008

32

Tình hình các nước ASEAN năm 2008 và  triển vọng năm 2009

Tác giả

 

T/C Nghiên cứu Đông Nam Á

 

Số 3/2008

33

 Đặc điểm và tiềm năng của tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia

Tác giả

 

T/C Nghiên cứu Đông Nam Á

Số 3/2008

34

Vai trò của Việt Nam và Nhật Bản trong phát triển Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia

Tác giả

Hội thảo quốc tế Tokyo

8/2008

35

Cửa khẩu Bờ Y-Khu kinh tế động lực trong tam giác phát triển ViệtNam-Lào-Campuchia

Tác giả

T/C Nghiên cứu Đông Nam Á

Số 4/2009

36

Sự phát triển của Tiểu vùng Mêcông mở rộng (GMS) và vai trò của Nhật Bản.

Đồng tác giả

T/ C Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới

Số 11/2010

37

Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia : Từ Lý thuyết đến thực tiễn

Chủ biên

Sách, NXB Khoa học xã hội

2010

 

38

Kinh nghiệm của thể chế công quyền Nhật Bản về phát triển xã hội(Sách: Phát triển xã hội và quản lí phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới-PGS.TS Đinh Xuân Lý chủ biên)

Đồng tác giả

NXB Chính trị quốc gia

2010

39

Vấn đề tranh chấp lao động và đình công ở Nhật Bản

Đồng tác giả

T/C Tâm lý học

 

Số 4/2011

40

Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2010 : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Đồng tác giả

Sách-Nhà xuất bản chính trị quốc gia

2012

41

Enhancing Vietnam-Taiwan Economic Cooperation : oportunities Challengenges and Solution

Đồng tác giả

 

Southeast ASEAN Studies

2011

 

42

The new context in Asian Pacific and the role of Asian-India Relation

Tác giả

 

Delhi Dialogue IV

‘India and ASEAN : Partners For Peace, Progress and Stablility

Delhi February 13-14 2012

 

43

Quan hệ giữa quản trị quốc gia và quản trị toàn cầu về  biến đổi xã hội

Đồng tác giả

T/C Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới

Số 1-2012

 

44

ASEAN từ Hiệp hội đến cộng đồng: Những vấn đề nổi bật và tác động đến Việt Nam

Chủ biên

 

Sách, NXB Khoa học xã hội

 

2012

45

Phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong bối cảnh mới

 

 

Tác giả

 

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Số 6/2012

46

ASEAN 45 năm : Thành tựu và những vấn đề đặt ra

 

 

Tác giả

 

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á

Số 8/2012

47

Việt Nam-Lào-Campuchia : Hợp tác hữu nghị và phát triển ( ba thứ tiếng : Việt Nam-Lào-Cămpuchia)

 

Chủ biên

 

Sách, Nhà xuất bản Khoa học xã hội

2012

48

Myanmar : Cuộc cải cách vẫn đang tiếp diễn

Chủ biên

 

Sách Nhà xuất bản Khoa học xã hội

 2013

49

Tiểu vùng Mê công  (GMS) và vai trò của Nhật Bản. Trong cuốn sách : Lịch sử giao lưu Việt Nam-Nhật Bản

Đồng tác giả

Sách, NXB Thế giới

2013

50

Nghiên cứu Đông Nam Á : Một chặng đường phát triển

Đồng tác giả

T/C Nghiên cứu Đông Nam Á

Số 10/2013

51

Điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam từ năm 2000 đến nay trong lĩnh vực hợp tác về chính trị an ninh.  Sách: Lịch sử văn hóa và ngoại giao văn hóa : Sức sống của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực

Tác giả

Sách NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

2014

52

Cộng đồng ASEAN : Thực trạng và triển vọng

Tác giả

T/C Quan hệ quốc tế về quốc phòng

2014

53

An sinh xã hội cho người lao động di cư ở các nước ASEAN

Đồng tác giả

T/C Nghiên cứu Đông Nam Á

 

Số 3/2014

54

Bảo hiểm xã hội ở Thái Lan : Thực trạng và những thách thức đang đặt ra

Đồng tác giả

T/C Nghiên cứu Đông Nam Á

Số 10/2014

55

Văn hóa biển đảo Việt Nam trong cái nhìn tham chiếu với khu vực Đông Nam Á

Đồng tác giả

 

Hội thảo quốc tế về : Văn hóa biển đảo tại Nha Trang

Tháng 1.2015

56

Hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN và khả năng hợp tác với Liên Bang Nga

Tác giả

Hội thảo quốc tế   tại Moscova (Liên bang Nga)

 

Tháng 4.2015

 

57

Cộng đồng ASEAN : Thực trạng và triển vọng

Tác giả

 

Hội thảo quốc tế tại Đại học Duy Tân –Đà Nẵng

Tháng 5/2015

58

Sách chuyên khảo: Giải quyết an sinh xã hội ở Thái Lan, Malaisia, Philippin và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 

Tác giả

NXB Khoa học xã hội

 

2015

59

New Issues in

Vietnam-Cambodia-Laos trans-Boundary Economic Cooperation

 

 

Tác giả

Trans-Boundary

Economic Cooperation Among Vietnam-Cambodia-Laos

2015

60

ASEAN-Centre of Regional Structure and The Rice of China

 

Tác giả

Southeast Asean Studies

2015

61

Từ bản sắc văn hóa Đông Nam Á đến Cộng đồng văn hóa ASEAN

 

Tác giả

Tạp chí Đối

ngoại.

2015

62

Sách chuyên khảo:  Phát triển và quản lý phát triển xã hội ở các nước Đông Nam Á-Kinh nghiệm cho Việt Nam

 

Chủ biên

NXB Khoa học xã hội

2016

63

Southeast Asia Economic Cooperation Opportunities and Challenges

 

Tác giả

Hội thảo quốc tế: Đài Loan 9/2016: 2015: Taiwan-ASEAN Dealogue

9/2016

64

Hợp tác khoa học Việt Nam-Lào: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

 

 

 

 

Đồng tác giả

 

 

 

 

Hội thảo quốc tế::

55 quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào”  tại Bình Thuận

6/2017

 

65

 

Cải cách hành chính công ở Thái Lan hai thập niên đầu thế kỷ XXI

 

Tác giả

 

 

 

 

 

Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á

 

Số 9/2018

66

Nghiên cứu Thái Lan và Myanma : Những thành tựu nổi bật

 

Tác giả

 

Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á

 

Số 10/2018

67

 

Những vấn đề nổi bật hiện nay ở khu vực Đông Á

 

Tác giả

 

 

 

 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế «  Triển vọng cấu trúc ở Châu Á Thái Bình Dương đến 2025 và đối sách của Việt Nam

 

4/2019-Đại học KHXH và NV

68

Vai trò của Việt Nam trong triển khai chính sách Phương Nam mới của Hàn Quốc tại các nước Tiểu vùng Mê Công

 

 

Tác giả

 

 

 

 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế «  Hòa bình thống nhât trên Bán đảo Triều Tiên và hợp tác Hàn-Meecong »

 

5/2019, Hà Nội

69

Phát triển và quản lý phát triển xã hội-Kinh nghiệm của một số nước Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam

 

Tác giả

 

 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế : Phát triển và quản lý phát triển xã hội-Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

 

 

5/2019, Hà Nội

 

70

Cải cách hành chính công ở Indonesia : Những thành tựu nổi bật

 

Tác giả

 

 

Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á

 

7/2019

71

Địa phương hóa quản lý nhân sự của các công ty Nhật Bản trong môi trường đa văn hóa ở Việt Nam

 

Tác giả

 

 

Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á

 

8/2019

 

72

 

Tình hình và triển vọng phát triển kinh tế Cămpuchia đến 2035

 

Tác giả

 

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới

 

11//2019

 

 

Chính sách phương Nam mới-bước đột phá trong chiến lược đối ngoại của Hàn Quốc đối với ASEAN

Tác giả

Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á

 

6/2020

 

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài(nếu có):

 

 

Tên đề tài,dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia hoặc chủ trì

Thời gian thực hiện

 

Tình trạng đề tài

 

Cấp quản lý

 

1

Tham gia đề tài CDKHXH 06-09 CD “Văn hoá với sự phát triển của các trung tâm chính của CNTB hiện đại ( Mỹ –Nhật- Tây Âu)

2001-2002

2 năm

Khá

Nhà nước

2

Tham gia đề tài “Cục diện ở châu Á Thái Bình Dương (Trọng tâm là Đông Áá và Đông Nam Á) trong hai thập niên dầu thế kỷ XXI

2006-2008

3 năm

Xuất sắc

Nhà nước

3

Tham gia đề tài “Quan hệ Trung Quốc-ASEAN-Nhật Bản trong bối cảnh quốc tế mới và tác động của nó tới Việt Nam”.

2006-2008

3 năm

Khá

Nhà nước

4

Tham gia đề tài KHXH 08-07 “Chủ nghĩa tư bản trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Khả năng thích nghi, phát triển, khả năng khủng hoảng của nó”

2007-2009

3 năm

Khá

Nhà nước

5

Thư ký khoa học chương trình cấp nhà nước KX03/06-10 “Xây dựng con người và phát triển văn hoá trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”.

4 năm

2006-2010

Đã hoàn thành

Nhà nước

6

Chủ nhiệm đề tài: “Một số vấn đề phát triển và quản lý phát triển kinh tế xã hội vùng tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia”.

2008-2011

2,5 năm

Xuất sắc

Nhà nước

7

Tham gia đề tài KX03-01/06-10 “Cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc xây dựng con người và phát triển văn hoá trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”

2008-2010

2,5 năm

Xuất sắc

Nhà nước

8

Tham gia đề tài cấp nhà nước KX02-11/06-10 “Mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của Trung Quốc và một số nước Đông Á: kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam”

2008-2010

2 năm

Xuất sắc

Nhà nước

9

Chủ nhiệm đề tài  cấp bộ: ASEAN từ Hiệp hội đến cộng đồng: Những  vấn đề nổi bật.

 

2010-2011

2 năm

 

Khá

 

 

Cấp Bộ

 

 

10

Tham gia đề tài Nghị định thư “ Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020

2010-2011

2 năm

 

Xuất sắc

 

Cấp nhà nước

 

11

Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: Tác động của các nước lớn đến hiện thực hóa cộng đồng ASEAN

2011-2012

2 năm

 

Khá

Cấp Bộ

12

Chủ nhiệm nhiệm vụ cấp Bộ: Nghiên cứu đánh giá nhanh về tình hình kinh tế, chính trị của Myanma hiện nay.

2012-2012

Khá

Cấp Bộ

13

Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Giải quyết an sinh xã hội của Thái Lan, Malaisia, Philipin và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

2012-2013

Khá

Cấp Bộ

14

Chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước: Phát triển và quản lý phát triển xã hội ở các nước Đông Nam Á-kinh nghiệm cho Việt Nam trong tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN

2013-2015 (2,5 năm)

Xuất sắc

Cấp Nhà nước

15

Thư ký đề tài cấp nhà nước: “Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế-xã hội vùng Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia”

2013-2015

     Xuất sắc

Cấp nhà nước

16

Tham gia đề tài Nghị định thư: “ Một số giải pháp nhằm tăng cường quan hệ và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa Việt Nam –Campuchia giai đoạn 2013-2020

2013-2014 (2 năm)

Xuất sắc

Cấp Nhà nước

17

Chủ nhiệm đề tài: Điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMSs là thành viên của ASEAN trong bối cảnh mới

2015-2016

Khá

Cấp Bộ

18

Chủ nhiệm đề tài: Đánh giá, dự báo tác động của việc điều chỉnh chiến lược và phương thực phát triển mới của Trung Quốc  tới Lào, Cămpuchia và gợi mở chính sách cho Việt Nam

2015 (1 năm)

Khá

Cấp Bộ

19

Chủ nhiệm dự án: Public Administration Reform in Vietnam in the period 2011-2022”

2015-2016

Hoàn thành

Hợp tác với Indonesia

20

Chủ nhiệm dự án: The Japan’s role and its impact on human Resource development in Cambodia, Lao’s and Vietnam in the new context-Considering the role of China

2016

Hoàn thành

Quỹ Toshiba tài trợ

21

Chủ nhiệm dự án: The soft connectivity in Cambodian-Lao-Vietnam development triangle and Japanese assistance

2017

Hoàn thành

Quỹ Toshiba tài trợ

22

Chủ nhiệm đề tài: Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thể kỷ 21 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

2017-2018

 

 

 

 

Khá

 

 

 

Cấp Bộ

 

 

 

 

23

 Chủ nhiệm dự án: Human Resources managenment Environment Multicultural

Of Japanesse companies in Vietnam ( in comparison with Thailand).

 

 

 

2018-2019

 

 

Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Quỹ Toshiba tài trợ

24

Tham gia đề tài:” Địa chiến lược Việt Nam trong bối cảnh biến động địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương tầm nhìn 2030

2019-2020

Đang thực hiện

Cấp Nhà nước

25

Chủ nhiệm dự án: “Studying on Curent Strikes in Japanese Companies in Vietnam, Compared With Tawanese and Korean Companies

2019-2020

Hoàn thành

Quỹ Sumitomo tài trợ

 

                                                       

                                          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang cập nhật...