Nguyễn Duy Thụy
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Nguyễn Duy Thụy
  Cách gọi tên: Ông
  Điện thoại:
  Điện thoại di động / Fax: 0914.0915.89 /
  Thư điện tử: thuycongtuoc@gmail.com
  Đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
  Chức vụ: Viện trưởng
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ   
  Mô tả, ghi chú:
 •  

GIỚI THIỆU CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

 

Họ và tên: NGUYỄN DUY THỤY

Năm sinh: 24/09/1968

Quê quán: Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn

Học vị: Tiến sĩ      Năm đạt học vị: 2011

Chức vụ/cơ quan công tác: Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư chi bộ; Viện trưởng kiêm Tổng biên tập kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; Trưởng Đại diên Cơ sở Học viện Khoa học xã hội Việt Nam tại TP. Buôn Ma Thuột

Điện thoại:  0914.0915.89       Email: thuycongtuoc@gmail.com

Tóm tắt quá trình học tập và công tác:

Quá trình học tập:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Vinh

Lịch sử

1990

Thạc sỹ

Trường Đại học Vinh

Lịch sử Việt Nam

2006

Tiến sỹ

Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

2011

 

 

 Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

10/1990 – 8/1996

Giáo viên, Bí thư đoàn trường

Trường Phổ thông cấp 2-3 Ngô Gia Tự

Huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk

8/1996 – 8/2011

Giáo viên, Bí thư đoàn trường

Trường THPT Trần Phú

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

9/2011 – 2/2012

Nghiên cứu viên

Viện Phát triển bền vũng vùng Tây Nguyên

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

3/2012 - 11/2012

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển

Viện Phát triển bền vũng vùng Tây Nguyên

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

12/2012 - 8/2014

Phó Viện trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

8/2014 - 3/2015

Phó Viện trưởng phụ trách kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triểnViện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

3/2015 – 4/2015

Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng phụ trách kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

4/2015 - 3/2016

Bí thư chi bộ, Q. Viện trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

3/2016 - 6/2016

Bí thư chi bộ, Viện trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6/2016- 8/2016

Bí thư chi bộ, Viện trưởng kiêm Phó Tổng biên tập kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

8/2016-01/2017

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư chi bộ, Viện trưởng kiêm Phó Tổng biên tập kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 • - Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng,
 • - Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

 

- 57 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, HàNội

- Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

01/2017-

02/2018

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư chi bộ, Viện trưởng kiêm Phó Tổng biên tập kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; Trưởng Đại diện Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại TP. Buôn Ma Thuột.

 • -Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng,
 • -Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
 • -Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại TP. Buôn Ma Thuột
 • 57 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, HàNội
 • Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Từ 02/2018 đến

nay

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư chi bộ, Viện trưởng kiêm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; Trưởng Đại diện Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại TP. Buôn Ma Thuột.

 • -Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng,
 • -Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
 • -Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại TP. Buôn Ma Thuột
 • 57 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, HàNội
 • Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Các hướng nghiên cứu chính/các công trình nghiên cứu tiêu biểu:

1. Các công trình công bố:

TT

Tên công trình (bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Nơi công bố

Năm công bố

1

Sách: Đăng ký hộ khẩu của đồng bào dân ộc thiểu số phía Bắc di cư vào Tây Nguyên từ năm 1995 đến nay

Tác giả

Nxb Khoa học xã hội

2020

2

Sách chuyên khảo: An sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Nxb Khoa học xã hội

2019

3

Sách chuyên khảo: Di cư của người dân tộc thiểu số đến Tây Nguyên từ năm 1975 đến năm 2015

Tác giả

Nxb Khoa học xã hội

2016

4

Sách chuyên khảo: Chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk từ năm 1975 đến năm 2003

Tác giả

Nxb Lý luận Chính trị

2016

5

Sách chuyên khảo: Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Thực tiễn từ tỉnh Đắk Lắk

Đồng Tác gỉả

Nxb Lý luận Chính trị

2016

6

Sách chuyên khảo: Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế -xã hội xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia

Đồng Tác giả

Nxb Khoa học xã hội

2016

 

2. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đê i/đ án} dự án, nhiệm vụ khác đã

 chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu chính sách và đề xuất giải pháp đối với hoạt dộng của các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường nhằm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk

 

Cấp tỉnh (ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Đang thực hiện

Chuyển biến kinh tế - xã hội tính ĐắkLắk từ năm 2004 đến năm 2020

2019-2020

Cấp Bộ

Đang thực hiện

Tổ chức điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

2020

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đặt hàng

Đã nghiệm thu

Khảo sát chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018

2019

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Điều tra, khảo sát tình hình đăng ký hộ khẩu của đồng bào dân tộc thiều số phía Bắc di cư vào các tỉnh Tây Nguyên từ năm 1995 đến nay và đề xuất hướng giải quyết

2018-2019

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Quản lý phát triển xã hội trong giảm nghèo đa chiều và phân hóa giàu nghèo ở huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Turn

2018

Cấp Viện

Đã nghiệm thu

An sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk hiện nay

6/2016-

6/2018

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Vấn đề di cư của người dân tộc thiểu số từ nơi khác đến Tây Nguyên từ năm 1975 đến nay

2014-2015

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Tên đề tài đề án,dự án, nhiệm vụ khác đã

 tham gia

Thời gỉan

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Lịch sử Đảng bộ xã Ea Knếch (1975 - 2015)

2018 -2019

Huyện ủy Krông Pắc đặt hàng

Đã nghiệm thu

Lịch sử Đảng bộ xã Ea Kênh (1988 - 2018)

2018-2019

Huyện ủy Krông Pắc đặt hàng

Đã nghiệm thu

Lịch sử Đảng bộ xã Ea Phê (1984-2015)

2018 -2019

Huyện ủy Krông Pắc đặt hàng

Đã nghiệm thu

Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Tiến (1977 ~ 2015)

2018 -2019

Huyện ủy Krông Pắc đặt hàng

Đâ nghiệm thu

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Phước An (1989-2015)

2017-2018

Huyện ủy Krông Pắc đặt hàng

Đã nghiệm thu

Lịch sử Đảng bộ xã Hòa An (1975 - 2015

2017 -2018

Huyện ủy Krông Pắc đặt hàng

Đã nghiệm thu

Lịch sử Đảng bộ xã Ea Kuăng (1975 - 2015)

2017 -2018

Huyện ủy Krông Pắc đặt hàng

Đã nghiệm thu

Lịch sử Đảng bộ xã Krông Búk (1975 –2015)

2017-2018

Huyện ủy Krông Pắc đặt hàng

Đã nghiệm thu

Điều tra tư liệu thư tịch cổ và tư liệu điền dã và thư tịch cổ về vương quốc Thủy Xá - Hỏa Xá phục vụ biên soạn lịch sử Việt Nam thế kỷ XV - XIX                             '

2017 -2018

Cấp Bộ

Đang thực hiện

Bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới

2017-2019

Cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Nguyên giai đoạn

2016 - 2020

Đang thực hiện

An ninh chính trị vùng Tây Nguyên trong bối cảnh quốc tế mới: Thực trạngvà giải pháp

2017-2019

Cấp Nhà nước thuộc Chương trình TâyNguyên giai đoạn

2016 - 2020

Đang thực hiện

Đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ giai đoạn đến năm 2030

2017-2019

Cấp Nhà rnróc thuộc Chương trinh Tây Nguyên giai đoạn

2016 - 2020

Đã nghiệm thu

Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc: Những vấn đề đặt ra và định hướng chính sách

2016-2018

Cấp nhà nước thuộc Chương trình Ngiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 20216 – 2020

Đã nghiệm thu

Xác định lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

2016-2018

Cấp nhà nước thuộc Chương trình Tây Nguyên giai đoạn

2016 - 2020

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 -2020                                       

2017 -2018

Cấp tỉnh (ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đã nghiệm thu

 

 

Đang cập nhật...