Lê Hải Đăng
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Lê Hải Đăng
  Cách gọi tên: Ông
  Điện thoại:
  Điện thoại di động / Fax: /
  Thư điện tử: lehaidang74@gmail.com
  Đơn vị: Viện Thông tin Khoa học xã hội
  Chức vụ: Phó viện trưởng
  Học hàm, học vị: Phó giáo sư   
  Mô tả, ghi chú:
 •  

GIỚI THIỆU CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

Họ và tên: Lê Hải Đăng

Năm sinh: 09/11/1974

Quê quán: Đức Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Học vị: Tiến sĩ      

I. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

1996-4/2009

Bảo tàng Dân tộc học

5/2009- 2/2014

Viện Dân tộc học

3/2014- nay

Viện Thông tin khoa học xã hội

 

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Ngoại ngữ

Ngoại ngữ (tiếng Pháp)

 

Đại học

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc học

 

Thạc sĩ

 

 

 

Tiến sĩ

Học viện Khoa học xã hội

Nhân học văn hóa

 

 

III. Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu

STT

Tên công trình

1

Nghi lễ gia đình của người Tày Mường ở Nghệ An, Nxb Khoa học xã hội, Hà nội, 2013

2

Văn hóa truyền thống dân tộc Sán Dìu ở Tuyên Quang, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2011 (viết chung)

3

Tri thức địa phương của người dân sống trong Vườn Quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, Nxb. Khoa học xã hội, 2012 (Viết chung)

4

Cộng đồng các dân tộc người Ngữ hệ Thái – Kadai ở Việt Nam- truyền thống, Hội nhập và Phát triển, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2012 (Viết chung)

5

Văn hóa các tộc người vùn lòng hồ và vùng tái định cư Thủy điện Sơn La, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012 (Viết chung);

6

Một số vấn đề về chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012 (Viết chung)

7

Một số vấn đề về chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012 (Viết chung).

8

Một số vấn dề cơ bản về Kinh tế- xã hội ở các vùng biên giới Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013 (Viết chung)

9

Văn hóa truyền thống của người Thủy ở Tuyên Quang, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2014

10 Bộ từ khóa Khoa học xã hội và Nhân văn, Nxb. Khoa học xã hội, 2018
11 Tín ngưỡng phong tục Thái Thanh - Nghệ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2019
 

IV. Giải thưởng về khoa học

 • Giải 3A Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam với cuốn sách: Văn hóa truyền thống dân tộc Sán Dìu ở Tuyên Quang (năm 2011)
 • Giải Nhìn B Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho cuốn sách: Nghi lễ gia đình của người Tày Mường ở Nghệ An (năm 2013)

 

 

Đang cập nhật...