Phạm Thanh Tịnh
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Phạm Thanh Tịnh
  Cách gọi tên: Ông
  Điện thoại: 024.62730418
  Điện thoại di động / Fax: 024.37629128 /
  Thư điện tử: thanhtinhdna@gmail.com
  Đơn vị: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
  Chức vụ: Nghiên cứu viên cao cấp
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ   
  Mô tả, ghi chú:
 •  

GIỚI THIỆU CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

Họ và tên: PHẠM THANH TỊNH               Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 18/03/1964             Nơi sinh: Đức Thọ - Hà Tĩnh      

Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh                       Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                 Năm, nước nhận học vị: 2012 - VN

Chức danh khoa học cao nhất: Nghiên cứu viên cao cấp          Năm bổ nhiệm: 2018

Chức vụ:  Trưởng phòng Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Tại chức

Nơi đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Ngành học:    Thông tin – Thư viện          

Nước đào tạo:  Việt Nam                                                     Năm tốt nghiệp: 1996

Bằng đại học 2:                                                                     Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

 • Thạc sĩ chuyên ngành: Văn hóa học                           Năm cấp bằng: 2003

            Nơi đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

 • Tiến sĩ chuyên ngành: Văn hóa học                            Năm cấp bằng: 2012

            Nơi đào tạo: Học viện Khoa học xã hội

           Tên luận án: Văn hóa dân gian người Bồ Lô ven biển Hà Tĩnh

3. Ngoại ngữ:

 

4. Tin học:

1. Anh văn

2. Trung văn

Tin học văn phòng

Mức độ sử dụng: C

Mức độ sử dụng: A

Mức độ sử dụng: B

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 09/1985

đến 02/1988

Đội công trình 125, Công ty Cầu 12

Công nhân kỹ thuật sắt hàn

Từ 03/1988

đến 02/1991

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Quân đoàn II

Nhân viên Tổ chức động viên cấp Tiểu đoàn

Từ 03/1991

đến nay

Viện nghiên cứu Đông Nam Á – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nghiên cứu khoa học; Quản lý cấp Phòng.

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các hướng nghiên cứu

-  Văn hóa học, Văn hóa dân gian.

- Văn hóa Việt Nam, Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á.

-  Văn hóa Đông Nam Á

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nguồn gốc và ý nghĩa mười hai con giáp trong văn hóa của người Việt

2002

Cấp Viện

Chủ nhiệm

2

Những biểu hiện của mười hai con giáp trong đời sống văn hóa của người Việt

2003

Cấp Viện

Chủ nhiệm

3

Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị nhân bản (của mười hai con giáp) trong đời sống văn hóa hiện nay

2004

Cấp Viện

Chủ nhiệm

4

Tôn giáo trong một số lĩnh vực của đời sống văn hóa Đông Nam Á

2006

Cấp Bộ

Thành viên chính-Thư ký đề tài

5

Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt và Đông Nam Á

2005

Cấp Viện

Chủ nhiệm

6

Địa danh lịch sử văn hóa, du lịch và thương mại Hòa Bình

2005- 2006

Cấp Tỉnh

Thành viên chính

7

Tìm hiểu văn hóa dân gian (folklore) Đông Nam Á

2006 - 2007

Cấp Bộ

Thành viên chính

8

Văn hóa dân gian người Bồ Lô ven biển Hà Tĩnh

2008

Cấp Viện

Chủ nhiệm

9

Thực trạng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ở Viện Khoa học xã hội Việt Nam và một số giải pháp để phối hợp với chính quyền nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội trong tình hình mới

2008

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

10

Địa chí Văn hóa và Du lịch Điện Biên

2009 - 2010

Cấp Tỉnh

Thành viên chính

11

Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

2009-2010

Cấp Bộ

Thành viên chính

12

Văn hóa học dẫn luận

2011

Cấp Trường

Thành viên chính

13

Những nội dung cơ bản của việc hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN (khung lý thuyết, mô hình, lộ trình, giải pháp) và tác động đến Việt Nam

2011-2012

Cấp Bộ

Thành viên chính

14

Hiện thực hóa cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN và tác động đến Việt Nam

2011- 2012

Cấp Bộ

Thành viên chính-Thư ký đề tài

15

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nhà sàn của người Mường Hòa Bình dưới tác động của đô thị hóa

2013

Cấp Tỉnh

Thành viên chính

16

Văn hóa tiểu vùng sông Mê Công trong quá trình hội nhập

2013

Cấp Viện

Chủ nhiệm

17

Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á

2013 - 2014

Cấp Trường

Thành viên chính

18

Những đặc trưng văn hóa tiểu vùng sông Mê Công

2014

Cấp Viện

Chủ nhiệm

19

Biến đổi văn hóa ở Malaysia trong bối cảnh toàn cầu hóa văn hóa

2015 - 2016

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

20

Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ

2016 – 2018

Cấp Nhà nước

Thành viên

21

Hồi giáo ở Malaysia hiện nay

2017

Cấp Viện

Chủ nhiệm

22

Tác động của đa dạng tôn giáo, tộc người đối với cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN và gợi ý cho Việt Nam

2017 – 2018

Cấp Bộ

Thành viên chính

23

Phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu của Thái Lan, Malaixia và hàm ý cho Việt Nam

2017 – 2018

Cấp Bộ

Thành viên chính

24

Vấn đề dân tộc ở Malaysia từ 1957 đến nay

2018

Cấp Viện

Chủ nhiệm

25

Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ tới các quốc gia Đông Nam Á hải đảo (Trường hợp Indonesia và Malaysia)

2019 – 2020

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

 

Dịch chuyển lao động nông nghiệp của Thái Lan, Malaixia và hàm ý cho Việt Nam

2019 – 2020

Cấp Bộ

Thành viên chính

 

3. Các bài báo, tạp chí đã công bố

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Về hình tượng một vài con giáp trong văn hóa trang phục một số dân tộc Việt Nam

2004

Nghiên cứu Đông Nam Á

2

Vùng biển Hà Tĩnh và cộng đồng cư dân Bồ Lô

2009

Nghiên cứu Đông Nam Á

3

Văn hóa sông Hồng và sông Mékông (Viết chung với GS. TS Phạm Đức Dương)

2009

Nghiên cứu Đông Nam Á

4

Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia và vấn đề phát huy giá trị văn hóa truyền thống Tây Nguyên (Viết chung với GS.TS Phạm Đức Dương)

2009

Nghiên cứu Đông Nam Á

5

Thử tìm dấu chân người Bồ Lô

2010

Nghiên cứu Đông Nam Á

6

Nhận diện cộng đồng người Bồ Lô ở                   Hà Tĩnh

2010

Nghiên cứu Đông Nam Á

7

Biển – Không gian sinh tồn của người Bồ Lô

2010

Nghiên cứu Đông Nam Á

8

Người Bồ Lô câu cá trên biển khơi

2010

Nghiên cứu Đông Nam Á

9

Nếp sống trên thuyền của người Bồ Lô

2010

Nghiên cứu Đông Nam Á

10

Mékong – Con đường lúa gạo từ cổ đại đến hiện đại (Viết chung với GS. TS Phạm Đức Dương)

2010

Nghiên cứu Đông Nam Á

11

Lào Cai - Cầu nối giữa cao nguyên Vân Quý (Trung Quốc) với biển Đông (Việt Nam) (Viết chung với GS. TS Phạm Đức Dương)

2011

Nghiên cứu Đông Nam Á

12

Cuộc sống trên bờ và những thay đổi của cư dân Bồ Lô ven biển Hà Tĩnh

2011

Nghiên cứu Đông Nam Á

13

Định cư trên bờ và những vấn đề đặt ra đối với cư dân Bồ Lô ven biển Hà Tĩnh

2011

Nghiên cứu Đông Nam Á

14

Đổi mới tư duy và nhận thức về văn hóa (Viêt chung với GS. TS Phạm Đức Dương)

2012

Nghiên cứu Đông Nam Á

15

Văn hóa tiểu vùng sông Mê Công trong quá trình hội nhập

2013

Nghiên cứu Đông Nam Á

16

Biến đổi văn hóa ở tiểu vùng sông Mê Công trong hội nhập khu vực và quốc tế

2014

Nghiên cứu Đông Nam Á

17

Vai trò của người Melayu Muslim đối với văn hóa Malaysia truyền thống

2016

Nghiên cứu Đông Nam Á

18

Tác động của toàn cầu hóa văn hóa đến cộng đồng Melayu ở Malaysia

2016

Nghiên cứu Đông Nam Á

19

Tác động của toàn cầu hóa văn hóa đến gia đình Melayu ở Malaysia

2016

Nghiên cứu Gia đình                và Giới

20

Phong trào phục hưng Islam giáo ở Malaysia và ảnh hưởng của nó đến văn hóa Melayu truyền thống

2017

Nghiên cứu Đông Nam Á

21

Dấu ấn Islam giáo trong văn hóa truyền thống của cộng đồng người Melayu ở Malaysia

2018

Văn hóa dân gian

22

Malaysia với vấn đề dân tộc từ 1957 đến nay qua góc nhìn kinh tế

2018

Nghiên cứu Đông Nam Á

23

Vấn đề dân tộc, tôn giáo của Malaysia

2019

Nghiên cứu Đông Nam Á

24

Chính sách ngôn ngữ, giáo dục của Malaysia với việc giải quyết các vấn đề về dân tộc

2019

Từ điển học và Bách khoa thư

25

Một vài kinh nghiệm của Singapore trong việc giải quyết vấn đề đa dân tộc, đa tôn giáo (viết chung với Hà Thị Đan)

2019

Nghiên cứu Đông Nam Á

26

Ảnh hưởng của văn học Ấn Độ đối với văn học dân gian Malaysia (viết chung với Hà Thị Đan)

2020

Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam

 

4.  Sách tham khảo, giáo trình

 

TT

Tên sách

Mức độ tham gia

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Địa danh lịch sử văn hóa, du lịch và thương mại Hòa Bình

Thành viên chính

Hòa Bình

2007

2

Về một số vấn đề văn hóa dân gian (Folklore) Đông Nam Á

Thành viên chính

NXB Khoa học xã hội

2008

3

Văn hóa học dẫn luận

Thành viên chính

NXB Văn hóa – Thông tin

2011

4

12 con giáp trong văn hóa của người Việt

Tác giả

NXB Văn hóa – Thông tin

2013

5

Xây dựng cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN

Thành viên chính

NXB Khoa học xã hội

2013

6

Tìm hiểu lịch sử, văn hóa                  Việt Nam

Chủ biên

NXB Văn hóa – Thông tin

2014

7

Tìm hiểu lịch sử, văn hóa Lào

Chủ biên

NXB Văn hóa – Thông tin

2014

8

Tìm hiểu lịch sử, văn hóa Campuchia

Chủ biên

NXB Văn hóa – Thông tin

2014

9

Tìm hiểu lịch sử, văn hóa                        Thái Lan

Chủ biên

NXB Văn hóa – Thông tin

2014

10

Tìm hiểu lịch sử, văn hóa Singapore

Chủ biên

NXB Văn hóa – Thông tin

2014

11

Tìm hiểu lịch sử, văn hóa Indonexia

Chủ biên

NXB Văn hóa – Thông tin

2014

12

Tìm hiểu lịch sử, văn hóa Malaysia

Chủ biên

NXB Văn hóa – Thông tin

2014

13

Tìm hiểu lịch sử, văn hóa Philippine

Chủ biên

NXB Văn hóa – Thông tin

2014

14

Tìm hiểu lịch sử, văn hóa Brunei

Chủ biên

NXB Văn hóa – Thông tin

2014

15

Tìm hiểu lịch sử, văn hóa Myanmar

Chủ biên

NXB Văn hóa – Thông tin

2014

16

Biểu tượng văn hóa ở làng quê Việt Nam

Đồng biên soạn

NXB Văn hóa – Thông tin

2014

17

Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á  (sách chuyên khảo)

Thành viên chính

NXB Khoa học xã hội

2017

18

Biến đổi văn hóa Melayu ở Malaysia trong bối cảnh toàn cầu hóa văn hóa (sách khuyên khảo)

Chủ biên

NXB Khoa học xã hội

2018

19

Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ

Thành viên chính

NXB Khoa học xã hội

2018

20

Văn hóa dân gian người Bồ Lô ven biển Hà Tĩnh (sách chuyên khảo)

Tác giả

NXB Khoa học xã hội

2019

21

Phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu của Thái Lan, Malaixia và hàm ý cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Thành viên chính

NXB Khoa học xã hội

2019

22

Tác động của đa dạng tôn giáo, tộc người ở Đông Nam Á đối với Cộng đồng Văn hóa – xã hội ASEAN (sách chuyên khảo)

Thành viên chính

NXB Khoa học xã hội

2020